Publicaties van + Lezingen door drs. Kees Kaldenbach, Privégeleerde, "Privatgelehrter".

 

English version.

 

NEW VERMEER MANUSCRIPT AVAILABLE for publishers, 2016

Visit the Bosch-exhibition, 2016.

Breaking news: Radio interview in Dutch, Dutch national radio, November 19, 2015.

1982

'Vermeer's View of Delft and his Vision of Reality' in: Artibus et Historiae 6 (1982) 9-35, (geschreven met Dr. Arthur K. Wheelock Jr, conservator van de National Gallery of Art, Washington DC, USA).

1985

'De optica, een leerzaam kijkvermaak' en 'Opticaprenten, uitgevers, graveurs, tekenaars' in: De Boekenwereld deel 1 (jan. 1985) 2-12 en deel 3 (mrt. 1985) 4-12. Een engelse bewerking van deze tekst verscheen vervolgens als: 'Perspective Views' in Print Quarterly (juni 1995). Dit laatste artikel is later ook in een Japanse vertaling verschenen (Kobe Museum, Japan).

1987

'Abraham Rademaker, nieuwe biografische gegevens en een verkenning van zijn getekende werk' in Leids Kunsthistorisch Jaarboek, achttiende eeuwse kunst in de Nederlanden, Delft 1987, 165-176.

1988

Tekeningen uit het album amicorum (Stamboek) van Joanna Koerten Blok (1650-1715) (Amsterdam 1988)

1990

Pelgrimstocht door het leven; Reizen in de voetsporen van Vincent van Gogh, Amsterdam, 1990. Kunsthistorisch en cartografisch boek ; Nederlandse en Engelse edities ; met bijdragen door drs. Michel Didier.

1990

Wolfgang Amadeus Mozart , een leven. Boek-manuscript o.a. op basis van Mozart's Verzamelde Brieven; met in Salzburg en Wenen verzameld materiaal voor de historische cartografie. Noot: dit manuscript wacht nog op een uitgever (boekuitgave of CD-rom-uitgave). Een van de veelbelovende onderdelen is een zeer grote 18de eeuwse figuratieve stadsplattegrond uit de collectie van de Oesterreichische Nationalbibliothek. Een kopie van deze plattegrond op ware grootte is in bezit van de auteur. De opzet van het boek sluit aan bij dat van het bestaande Van Gogh-boek.

1991

'Iconologie, het kind en het badwater' in Lier en boog, tijdschrift voor Esthetica en Cultuurfilosofie, jrg 7 nr 2 (1991) 98-104. Boekbespreking van Jan Baptist Bedaux, The reality of symbols, Gary Schwarz, SDU, Den Haag / Maarssen, 1990.

1996

'Een wandeling door het Gezicht op Delft' in het Vermeer-katern van de Haagsche Courant (bijlage maart/mei 1996).

1997

Trudy Klaver: mijn leven. DTP-productie, bestemd voor de familiekring, Alkmaar 1997. Redactie en begeleiding van deze rijk geillustreerde boekproduktie.

1997-2008

Een grote internet-site over Vermeer en Delft gebouwd en onderhouden.

1999

1999: 3D project, with the Delft University of Technology:

Ein Flug uber die 'Ansicht von Delft' : Jan Vermeers Meisterwerk von 1660 als virtuelle Welt, Herausgegeben von Weltkunst, 1999, Vol 69, Heft 1, p. 308-310.

1999

Boekbespreking : 'Intensief kijken naar Vermeer, boekbespreking van Vermeer Studies'. Gepubliceerd in de Delftse Courant, september 1999 (zaterdag-bijlage).

2000

De schepen op Het Gezicht op Delft; de meest exacte datering van het schilderij ooit gepubliceerd "Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft". Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jrg. 19 nr. 1 (april ) 2000, p. 17-30. Bevat een beschrijving van de schepen en een nauwkeurige tijdsbepaling van dit schilderij. Een reprint is in 2001 verschenen in het Historisch Jaarboek voor Delft van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

'A 3d Flight over Vermeer's Delft in 1660', extended abstract in Leonardo, Journal of the International Societry for the Arts, Sciences and Technology, vol 33, nr. 1, 2000, p. 59.

Expanding Vermeer's 1660 painting "The View of Delft" into a 3D Virtual Reality flight over Delft and a QuickTime "Walk Through Drawings of The View of Delft Area". Lezing en computerdemonstratie tijdens de CIHA conferentie, London 2000. Zie Proceedings, op Internet.

'Het Straatje' van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 24-26? Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek' in Bulletin KNOB (Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond), Jrg. 99 nr. 5-6, november-december 2000. Let op! De inhoud van dit artikel is niet meer geldig ; prof Grijzenhout publiceerde nieuwe bevindingen op 19 november 2015. Het juiste adres is Vlamingstraat gracht 40-42.

Een beknopte versie in het Duits, in 2002 ">>Die kleine Strasse<< von Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk Nr. 22-26? Ein kunstgeschichtlicher Blick auf eine archäologische und baugeschichtliche Untersuchung" in Die Denkmalpflege, I-2002. Let op! De inhoud van dit artikel is niet meer geldig ; prof Grijzenhout publiceerde nieuwe bevindingen op 19 november 2015. Het juiste adres is Vlamingstraat grachtl 40-42.

2001

'Plans of Seventeenth-Century Delft with Locations of Major Monuments and Addresses of Artists and Patrons' in Walter Liedtke (red.), Vermeer and the Delft School, exhibition catalogue, The Metropolitan Museum of Art, New York City, en Yale University Press, New Haven, p. 557-565. Deze bijdrage is door de editors zeer ernstig ingekort. Een uitgebreide en ge-update versie staat op deze home page.

 

 

Johannes Vermeer en de DELFTse school. Woonhuizen van Delftse kunstenaars en kunstverzamelaars uit de zeventiende eeuw in kaart gebracht, Sijthoff pers, Rijswijk, 2001. Verschenen als groot-formaat kaart in kwaliteitsdruk en ook als krantendruk in de Delftsche Courant, 31 maart 2001. Beide zijn bij de auteur te verkrijgen.

 

 

Vermeer: Allegory of Catholic Faith. What is presented, point by point? The Digital Vermeer House, your only chance in a lifetime to enter his home and see his inventory. Dali on Vermeer. Funny man, weird ideas. Location of Vermeer's Birth House Location of the Little Street house by Vermeer Vermeer, Perception and Neuroscience, a large study into brain functions when seeing Vermeer Ships seen on View of Delft  3D Flight above Delft 1660 3D walk South Gates in 4 movies, click on the 4 painters easels! 3D walk along the South Gates of Delft 1660, the making of this project explained   This page shows a full overview, 30 years of Art History publications.  

 

Childbirth and Midwives in Delft. The first professional group for female midwives.

 

Tevens bestaat een in beperkte oplage gedrukte engelse oplage van deze fraaie kaart, in Amsterdam uitgegeven: Johannes Vermeer and the DELFT school, a chart of Homes of Delft Artists and Patrons in the Seventeenth Century, Amsterdam, 2001. Ook bij de auteur te verkrijgen.

Een QuickTime wandeling door de Zuidelijke poorten van Delft. Een grensverleggend nieuw project is het maken van een Quick-time movie van een wandeling door de stadspoorten, die Vermeer toont in zijn Gezicht op Delft. Dit project werd ondersteund door de vakgroep Industrial Design, faculteit OCP (OntwerpenConstrueren en Produceren) van de Technische Universiteit Delft. Resultaten zijn nu op deze home page te zien www.xs4all.nl/~kalden/.

Boekbespreking: Grove Dictionary from Rembrandt to Vermeer. Bespreking gepubliceerd in Visual Resources, herfst 2001 naar aanleiding van het boek "From Rembrandt to Vermeer, 17th-century Dutch Artists" edited by Jane Turner, published in the The Grove Dictionary of Art series, GroveArt, St Martin's Press, New York City, 2000.

C. Willemijn Fock: Het Nederlandse interieur in beeld, 1600-1900 Waanders, Zwolle, 2001. Boekbespreking in de Delftsche Courant, 30 Maart 2002.

Internet-herpublicatie van de lijst van leden van het St Lucasgilde in Delft. Bron is de historische uitgave in 1877 door Obreen van het Archief voor NEDERLANDSCHE KUNSTGESCHIEDENIS. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders... zie deze web site, www.xs4all.nl/~kalden, de gele afdeling Artists & Patrons.

 

2002.

>>Die kleine Strasse<< von Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26? Ein kunstgeschichtlicher Blick auf eine archaeologische und baugeschichtliche Untersuchung. Herausgegeben 1/ 2002 in: Die Denkmalpflege, 60. Jahrgang. Wissenschaftliche Zeitschrift der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. Let op! De inhoud van dit artikel is niet meer geldig ; prof Grijzenhout publiceerde nieuwe bevindingen op 19 november 2015. Het juiste adres is Vlamingstraat gracht 40-42.

http://kalden.home.xs4all.nl/verm/stra/StraatjeDeutsch.htm

The Genesis of a Wall Chart on the Cultural Heritage of Seventeenth-Century Delft: Johannes Vermeer and the Delft School: a Chart of Homes of Delft Artists and Patrons in the Seventeenth Century. Visual Resources, Vol. XVIII, No. 3, September 2002.

Boekbespreking van het lichaamswerk boek door Piet Weisfelt, Hoe heb ik je lief - over liefde, intimiteit en seksualiteit. Uitgeverij Nelissen, Soest 2002, 436 pagina's.

2003

Wereldpremière: bezoek alleen op het Internet: het Digitale Vermeerhuis en zijn studio aan de Oude Langendijk, Delft. Plattegronden en inventaris van alle objecten ; presentatie in 3D Virtual Reality. Grand Opening was 17 januari 2003. www.xs4all.nl/~kalden, de gele afdeling Artists & Patrons. Klik op Vermeer in de gele balk.

Zaterdag 29 maart, 2003, 19 uur London time. Optreden in een BBC-2 uitzending van een uur over Vermeer. De interviewer is collega kunsthistoricus Andrew Graham-Dixon. Hij is geleidelijk aan met zijn serie wereldwijd bekend geworden als de "kunstpaus".

 

Foto door regisseur Roger Parsons, tijdens BBC interview, uitgezonden Zaterdag 29 maart 2003. Later zou Andrew de "kunstpaus" worden op TV.

BBC television: The madness of Vermeer - Secret lives of the artists. Interviewer Andrew Graham -Dixon. Now on Youtube. At the exact time of 35 minutes, 39 seconds the interviewer Andrew Graham-Dixon parks the bike and enters my home. What you do not see in the movie is the rest of the crew: lights, sound, cameraman, continuity, the director. The item was surprisingly filmed at my home in one take. Thanks to Andrew's quality of asking the right questions at the right moment. Beforehand I had to clean up my desk, though.

2003

Zie ook het 2003 essay gepubliceerd in 2011

 

2004

'Renaissance Art, a CG re-creation lets viewers get up close and personal with a unique 15th-century masterpiece' [bespreking van een CD-ROM over Van Eyck, De Aaanbidding van het Lam Gods, Kathedraal Gent] in Computer Graphics World, Februari 2004. Electronische versie.

"New DVD on the Van Eyck "Ghent Altarpiece", in: 15 Jahre. Computer. Art. Faszination. Dot-verlag, Frankfurt 2004, p 46-47. Zie ook www.dot-online.de

2005 - 2008

Updates van de web site www.johannesvermeer.info

Columns over de wereld van Internet in De Humanist.

 

2006 - 2007

Columns in het tijdschrift Innovator (Nefarma). Column 2006 - 1 Farmacie & het imago-probleem

2006

Lecture at Royal Academy of Science, Amsterdam. "Art History research welded into Internet multimedia programs." This Research Gallery Lecture was organised by the Virtual Knowledge Studio during the Launch of a research programme on October 11, 2006 in the Trippenhuis, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam. The Launch will be the occasion to take stock of the state of the art with respect to e-research in the humanities and social sciences and new research practices. Scholars from a variety of disciplines meet with specialists from the creative industry.

2007-2008

Boekbesprekingen:

====================

Adriaen Coorte, by Quentin Buvelot, book & exhibition catalogue.
De Grote Rembrandt, door Gary Schwartz, boek.
Geschiedenis van Alkmaar, boek.
Carel Fabritius, Tentoonstellingscatalogus.
Frans van Mieris, Tentoonstellingscatalogus.
From Rembrandt to Vermeer, Grove Art catalogue, book.
Vermeer Studies, Congresbundel.
C. Willemijn Fock: Het Nederlandse interieur in beeld, boek.
Het Huwelijksgeschenk (1934), boek over de egoïstische vrouw, die haar luiheid botviert.
Zandvliet, 250 De Rijksten van de Gouden Eeuw , boek + nieuwe stippenplattegrond!
Ik doe wat ik doe, teksten van Lennaert Nijgh , boek + cd
Het Rotterdam Boek, boek.
Bouwen in Nederland 600 - 2000, boek.
Hollandse Stadsgezichten/ Dutch Cityscape, exhib. cat.

TEFAF 2008 art fair

====================

1999: 3D project, Delft University of Technology.

Ein Flug uber die 'Ansicht von Delft' : Jan Vermeers Meisterwerk von 1660 als virtuelle Welt, Herausgegeben von Weltkunst, 1999, p. 308-310.

Lezingen rond Pasen, 2007: Twee speaking engagements in de Oglethorpe University Museum of Art, Atlanta, Georgia. Interview door anchorwoman Ralitsa Vassileva in de CNN studios, Atlanta, Georgia.

Vermeer & Proust Lezing voor de Marcel Proust Vereniging, in Delft, 2007.

2008, mei. Lectures op cruise schip naar Oslo en omgeving.

2008, een boek gepubliceerd:. Museumgids Rembrandt, Vermeer, van Gogh. Compleet museum-schilderijen overzicht. Text Kees Kaldenbach. Lijsten en cartografie door uitgeverij Scriptio.

2008, september-oktober. Lectures op cruise schip naar Rome, Athene, Istanbul en omgeving.

Lezing in het kader van de Fagel conferentie in Trinity College, Dublin, September 2008.

2009

Discussies over kaarten en atlassen. Hi-res zeer grote afbeeldingen van kaarten van Blaeu, ook Huber vogelvluchtkaart van Wenen / Wien / Vienna 1777.

2009. Doorgaand werk aan de web site. Nav een congres enkele pagina's over de Blaeu - Van der Hem Atlas

2009, september-oktober. Lectures op cruise schip naar Stockholm, St Petersburg en omgeving.

Goudeneeuwlezing 2009 Colloquium in het kader van de Gouden Eeuw kring.

2010, Januari

Lectures in Dublin:

1) 8th Biennial Conference Communicating, Remembering, Reconstructing
an Interdisciplinary Conference for Low Countries Studies Dublin, 6 - 7 January 2010. See Lecture Kaldenbach on Museum web sites.

2) Improvised National Gallery of Ireland Lecture, 8 januari 2010.

Februari 2010:

"Ontheemding en daarna “thuiskomen”.  Statements over gym en Alternatieve vormen van bewegen, met name Biodanza", in KVLO Tijdschrift voor Gymleraren (ingekorte versie in druk, en de volledige versie op de Web site KVLO) nr 2 van 26 februari 2010.

September 2010:

Enrichment programme aan boord van cruise schip, Middellandse zee.

Fall-Winter 2010

Boekbespreking / Book review of Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw (Toth; Bussum 2010) 432 p., ill., €39,90 ISBN 9789068684919

Zomer 2011

Vermeer-of-Delft---How-to-Appreciate-the-Real-Paintings-in-Museums-All-Over-the-World als een set van vragen + slinkse advertentie.

If you would like to read a general interest / tourism text (non-academic) on Vermeer and his home town of Delft please go to

http://kalden.home.xs4all.nl/verm/vermeerbook0.html

If you would like to read an in-depth academic text on Vermeer, neuroscience and perception, please go to

http://kalden.home.xs4all.nl/verm/vermeerperception1.html

 

In the light of Geert Grote: Andachtsbild and images of spirituality in the sacred and the profane world.

2012. Nieuw in November 2012: Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden over MASSAGE & SEKSUALITEIT, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. NL en ENG tekst. Boektitel: "Human Sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic (Sexological) Perspective". Edited by Dr Tara Long.

2013, april: BBC4 interview in Rijksmuseum.

BBC 4 TV programma shoot in het Rijksmuseum, Amsterdam, 28 maart 2013 voor de grote opening. Kaldenbach in rode jas. Achter de middelste cameraman de interviewer Andrew Graham-Dixon. De regisseur nadert van links.

 

Middenin: dochter Suzanne, die er 12 jaar lang niet geweest is, Kees Kaldenbach en interviewer Andrew Graham-Dixon.

23 April, 2013. Kunstgeschiedenis presentaties. Filmopnames in Rijksmuseum met IVS televisie, Japan. Google: Rijksmuseum Kaldenbach.

November 2012:

An article on Rembrandt’s Portrait of Johannes Wtenbogaert : its historical value, provenance, auction policy, auction price, acquisition and status http://kalden.home.xs4all.nl/verm/rembr_uyttenboogaard.html

October 2014:

Album Amicorum van Koerten Blok Een bronnenpublicatie. Tekeningen uit het album amicorum (Stamboek) van Joanna Koerten Blok (1650 - 1715), een overzicht met index.

 

============

IN ENGLISH : As a result of 10 months of archival study: these articles were published on 12 November, 2014

Full Mannheimer article 9200 words, without notes, or a separate PDF included with 130 notes.

A nasty article on Mannheimer in the German Army Magazine Signal, 1940

Mannheimer buying from Russian museums, who were forced to sell by order of Stalin

Mannheimer art as Jewish property

Mannheimer art distributed in Dutch museums (outside the Rijksmuseum)

Mannheimer art collection, nearly entirely perished in the London Blitz

Mannheimer art in museums outside Holland

Notes in Dutch: diverse aantekeningen in het Rijksarchief

An exquisite fold-out desk by Roentgen

====

In 2014-2015 herpubliceerde ik veel van mijn artikelen op de website Academia.edu

Een daarvan was een zeer vroeg artikel van mij, uit ca 1988 over een album amicorum van de schaar+papier kunstenaar Joanna Koerten Blok.

November 2015. Op 18 november werd ik opgeroepen naar de radio-studio van de NOS voor het nieuws programma Met het Oog op Morgen (MP3). Waar ik een 8 minuten live-interview gaf over Vermeer en zijn schilderij Het Kleine Straatje. De reden was de aanstaande onthulling van de exacte plek op de Vlamingstraat gracht nr 40-41 in Delft.

HOT NEWS 2015: Het Straatje locatie gevonden

Swedish sometimes sounds like Dutch.

Updated 20 july 2017

 

Research and copyright by Kees Kaldenbach. A full presentation is on view https://kalden.home.xs4all.nl and johannesvermeer.info.

Kunsthistoricus in actie, 2011.

 

 

Facebook

FB: Private Art Tours, Amsterdam + Holland

FB: Massage Center in Amsterdam

FB: Academica Translations, Amsterdam

 

Zie ook kaartmateriaal

Amsterdam in 1560

Amsterdam in 1662

Amsterdam in 1882

Amsterdam in 1905