Boekbespreking:

Weisfelt over liefde, intimiteit en seksualiteit

 

"Mijn seksualiteit leen ik van het goddelijke. Ik ben - als we samen aan seks doen - niet totaal op jou gericht met als doel jou seksueel wakker te maken en te bevredigen. Ik blijf geheel bij mijn eigen beleving en ik geef me ten volle over aan mijzelf terwijl ik afdaal in mijn eigen kern als we samen zijn. Dan geniet ik, niet zozeer van jouw lichaam en jouw seksualiteit, maar van mijn eigen seksuele beleving met jou en naar jou. Ik open mezelf in jouw aanwezigheid en ben niet verantwoordelijk voor jouw seksualiteit of jouw orgasme. Mijn volle genot is in en voor mezelf. In mijn vervoering zoek en verleg ik mijn eigen grenzen en geniet ik samen met jou. Dan geef ik mijzelf geheel aan jou bloot en als ik je vrijmoedig mijn eigen seksuele beleving toon is dat mijn grootste en heiligste geschenk aan jou, mijn partner."

Dat is, vrij geparafraseerd naar Piet Weisfelt, wel even andere koek dan de inhoud van het doorsnee moderne viva-style seksuele voorlichtingsboek. Die draai van 180 graden ten opzichte van het gebruikelijke servicemodel-in-bed maakte mij echt wakker. Het gaat bij seks volgens Weisfelt dus niet om het verlenen van hand- en spandiensten aan je bedpartner, maar om het volledig indalen in een andere laag van jezelf die je kunt omschrijven als de bron van de eigen liefdesenergie. Het boek 'Hoe heb ik je lief - over liefde, intimiteit en seksualiteit' waarin deze wijsheid wordt verkondigd, richt zich op de eigen spirituele beleving en ontwikkeling, op de eigen wandeling in de tuin der lusten tijdens de seksuele ontmoeting. Die wonderbaarlijke seksuele reis doorleef je als individu, maar kan als goddelijke ervaring vrij aan de ander geschonken worden.

Heel wat anders dus dan vreselijk je best doen in het liefdesbed om het voor de ander vooral lekker en aangenaam te maken en je partner ten slotte, wellicht omdat er geen andere weg is uit de macht der gewoonte, naar een ontbranding te voeren. Dat is volgens Weisfelt de gebruikelijke huis- tuin- en keukenseks van vrijen, neuken en klaarkomen. Die seks vormt een karikatuur van wat seksualiteit in al haar breedte en diepte kan zijn: meegenomen worden in de volheid van een samen opgewekte golf in een oceaan van liefde: een menselijk ervaringsgegeven dat aansluit op wat de Tantra en Tao ons vertellen, namelijk dat gevoelig worden en vrij worden inwerkt op het lichaam, het hart en de ziel. Het ondergaan van een dergelijk seksueel gebeuren met hart en ziel is te vergelijken met het opgaan in de golf van sensaties en emoties die andere grootse evenementen zoals de opera's van Richard Wagner teweeg kunnen brengen en is wellicht niet op ieders weg, ieders 'cup of tea'.

'Hoe heb ik je lief' gaat dus niet over mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen en het gebruikelijke seksuele pijpfitter- en loodgietergebeuren, maar over het beheren en beheersen, vermeerderen en vrijgeven van onze mannelijke en vrouwelijke liefdesenergie. Psychotherapeut Weisfelt onderscheidt vier opklimmende en zich sublimerende fasen in deze liefdesenergie: contact maken, hechten, intimiteit en seksualiteit. Contact maken is de aandacht, de aanraking en de zintuiglijke verbinding, terwijl bij het hechten men de grotere nabijheid van de ander ervaart. In de fase van intimiteit vormt de sterker wordende wederzijdse ervaring van hechting en een weerspiegeling van wat men zelf ervaart samen met de ander; dan verkent en bakent men grenzen af. Ten slotte volgt de hoge staat van sacrale seksualiteit: op een steeds intensievere en meer betekenisvolle wijze in contact komen met de ander op de niveaus van lichaam, geest, ziel uitmondend in een verbinding met de eigen innerlijke kern en met die van de ander. In seksualiteit kan men elkaar op die wonderbaarlijke wijze ontmoeten en kan men toestaan dat uiteindelijk grenzen versmelten.

 

Het boek cirkelt om het begrip 'liefde' in al zijn wonderlijke verschijningsvormen: liefde als lening van het Goddelijke. Liefde als de kracht die ons tot hechting in staat stelt en die zelf door hechting wordt gevoed. Liefde als het ervaren van de stroom waarbij het geslacht zich opent om de grenzen van de identiteit los te laten en mee te drijven. Liefde als de extatische ervaring van eenwording. Of liefde met jezelf - over hoe je in je eigen tuin der liefde wandelt. Maar ook over liefde voor jezelf, hoe goed je in je eigen vel zit en hoe je liefde en je vermogen tot hechting vorm kunt geven in je eigen relaties. Hoe je de eigen angst tot binding zou kunnen overwinnen en hoeveel pijn het kan doen als de hechting met een ander mens verbroken wordt. 'Hoe heb ik je lief' is door zijn benadering een ziels- en lichaamsgids geworden voor mensen die meer willen weten over zichzelf en hun vermogen tot het aangaan van een intieme relatie tot de ander.

 

Tussendoor is veel poëzie ingebouwd en zijn een aantal korte, pregnante verhaaltjes opgenomen. De royaal geplaatste illustraties tonen de abstracte taal van het hart en zijn doorgevoerd in het gehele boek zodat elke bladzijde een tere achtergrond van zachtgetinte kleurenillustratie bevat. Misschien draagt die vormgeving bij aan het totaaleffect van een teder uitgesproken les in liefde.

Met een omvang van ruim 430 pagina's vormt het boek op die manier een mooie maar vooral frisse en opwindende inleiding in de filosofie en in de praktijk van liefde, intimiteit en seksualiteit. Door zijn laagsgewijze opbouw van stukjes beschouwing, filosofie, uitleg, maar ook door suggesties voor groepsoefeningen en workshopactiviteiten is het boek mede voor relatietherapeuten en seksueel therapeuten een heel praktisch handboek geworden.

 

Piet Weisfelt, Hoe heb ik je lief - over liefde, intimiteit en seksualiteit. Uitgeverij Nelissen, Soest 2002, 436 pagina's. Euro 49,50.


Disclaimer

Als boekbespreker heb ik overigens geen enkele binding met de uitgeverij of met de auteur Weisfelt. Ik word dus niet heel erg rijk van deze bespreking.

 

Op mijn verzoek deelde Piet Weisfelt mee: "Ik heb met genoegen je recensie doorgelezen en ik voel me in ieder geval gekend in de manier waarop je de inhoud van het boek samenvat".


====================

Adriaen Coorte, by Quentin Buvelot, book & exhibition catalogue.
De Grote Rembrandt, door Gary Schwartz, boek.
Geschiedenis van Alkmaar, boek.
Carel Fabritius, Tentoonstellingscatalogus.
Frans van Mieris, Tentoonstellingscatalogus.
From Rembrandt to Vermeer, Grove Art catalogue, book.
Vermeer Studies, Congresbundel.
C. Willemijn Fock: Het Nederlandse interieur in beeld, boek.
Het Huwelijksgeschenk (1934), boek over de egoïstische vrouw, die haar luiheid botviert.
Zandvliet, 250 De Rijksten van de Gouden Eeuw , boek + nieuwe stippenplattegrond!
Ik doe wat ik doe, teksten van Lennaert Nijgh , boek + cd
Het Rotterdam Boek, boek.
Bouwen in Nederland 600 - 2000, boek.
Hollandse Stadsgezichten/ Dutch Cityscape, exhib. cat.
Zee van Land / over Hollandse Polders (NL) boek
Sea of Land / about Dutch Polders (English) book

TEFAF 2008 art fair

====================

Kees Kaldenbach (kalden@xs4all.nl) woont in Amsterdam en is kunsthistoricus en holistisch masseur. Zijn massage aandachtig, rustig en liefdevol.

 

More info about the author click author.

Gelanceerd 5 oktober 2003; updated 21 augustus 2011.

Research and copyright by Kaldenbach. A full presentation is on view at www.xs4all.nl/~kalden/