Filosofisch getinte Columns gepubliceerd in het farmacie-tijdschrift Innovator

door Drs Kees Kaldenbach

====================

Column 2006 - 1 Farmacie & het imago-probleem
Column 2006 - 2 Echt ziek zijn en alternatief beter worden
Column 2006 - 3 Blues in de dokterskamer, met een Marokkaans kind als tolk-vertaler
Column 2006 - 4 Innovatie als tweezijdige vikingbijl

Column 2007 - 1 Patient versus client van de troon en de vuist
Column 2007 - 2 De hellevaart van de Brent Spar
Column 2007 - 3 Perspectief: laat anderen eens goed naar je kijken
Column 2007 - 4 Hermes, Alchemie en de Quintessence

Column 2008 - 1 Lees het dan! Het staat hier toch duidelijk!
Column 2008 - 2 Transparante retorica. Een democratisch goed

====================


2006-4

Innovatie als tweezijdige vikingbijl

 

Snijden in eigen vlees is zo gebeurd, niet alleen als je aan het werk bent met messen, maar altijd en overal. Snijden aan grassprieten. Snijden aan de zijkant van papier. Snijden aan gebroken glas. Of in de communicatie tussen mensen: snijden aan een verkeerd gekozen woord of gebaar.

Het is met name oppassen geblazen voor de echte man, als die wild aan het snijden en hakken slaat met zijn favoriete dubbele vikingbijl. Denk daarbij aan een fors voorwerp met lange steel, met aan de kop een dubbelzijdige scherpe bijl, een zijde gericht naar voren en tegelijk een even scherpe zijde die gericht naar degene die hem hanteert. Gemaakt voor de strijd, om extatisch wild in het rond te zwaaien, en de vijand in bloedlust eerder over de kling te raken dan de ander jou. Bij het hanteren van die extreme bijl kom je zelf ook in de gevarenzone.

In de wereld van de farmacie zwaait een bedrijf zelf ook, althans overdrachtelijk gesproken, tijdens het proces van innovatie en Research and Development, met een dubbelzijdige vikingbijl. Als een farmaceutisch bedrijf een stap vooruit zet, om moedig daar te lopen waar nog niemand is geweest*, dan kunnen er in het beste geval nog effectievere medicijnen ontstaan, die een betere kans op heling geven. Maar o wee! Degene, die de strijd aangaat en de dubbele bijl van de innovatie hanteert, kan en zal ook zichzelf en anderen verwonden. Want de wet van Murphy leert ons, dat indien er door de architectuur van een systeem iets fout zou kunnen gaan, het niet de vraag is óf schade en verwonding ooit zal plaatsvinden, maar wannéér die plaatsvindt.

De dubbele bijl in de kast houden is voor het farmaciebedrijf geen optie. Om op lange termijn als instelling commercieel te overleven in de markt, zijn farmaceutische bedrijven aan zichzelf verplicht - en trouwens ook aan de aandeelhouders (en als we heel even idealistisch willen zijn: misschien zelfs aan de maatschappij als geheel) om continu te werken aan het vinden van nieuwe en betere geneesmiddelen.
In overdrachtelijke zin staat dat proces van R&D gelijk aan de tweezijdige vikingbijl: de laborant-strijder hakt zijn weg door bijna ondoordringbare bossen, op naar de glorie van een nieuw medicijn. Al dat hakwerk geeft verwondingen en ook kansen op kostbare debacles. Steeds staat menselijk leven op het spel: de gezondheid, het leven en het levensgeluk van individuen. Het speelveld is daardoor bloedserieus van aard.

Het verhaal van het artritismedicijn Vioxx van het bedrijf Merck is exemplarisch. Het doorliep eerst de hele klassieke route: dure R&D, een batterij van tests, controlestempels van de FDA. Pas na de introductie en de marketingcampagne werd het middel van de markt gehaald, omdat het duidelijk werd dat het gebruik van Vioxx bij patiënten een aanwijsbaar toegenomen kans gaf op hartaanval en beroerte.
De wal keerde het schip. Ook dat product werd bijgezet op de plank met mislukte pogingen. Het middel leek aanvankelijk voldoende ‘veilig’ maar bleek niet ongevaarlijk te zijn.

Dat is de prijs die je als krijger betaalt in het land der strijdbare vikingen. De vikinglaborant en vikingchemicus verzinnen wat, en brouwen hun middeltjes. Uiteindelijk zijn het ook de dorpelingen die wonen aan een verre, andere kust die soms een prijs moeten betalen in de munt van ziekte en gezondheid, genezing en bijwerkingen. In het ergste geval raken ze zelfs hun hoofd kwijt door het gezwaai met die vikingbijl.

Kees Kaldenbach
kalden@xs4all.nl

* “To boldly go where no man has gone before”
Introductie voice-over bij de Tv-serie Star Trek.

 

====================

Adriaen Coorte, by Quentin Buvelot, book & exhibition catalogue.
De Grote Rembrandt, door Gary Schwartz, boek.
Carel Fabritius, Tentoonstellingscatalogus.
Frans van Mieris, Tentoonstellingscatalogus.
Vermeer Studies, Congresbundel.
C. Willemijn Fock: Het Nederlandse interieur in beeld, boek.
Bouwen in Nederland 600 - 2000, boek.
Geschiedenis van Alkmaar, uitgave 2007. Boekbespreking.

TEFAF 2008 art fair


====================

 


 

Contact informatie:

Drs. Kees Kaldenbach , kalden@xs4all.nl

Haarlemmermeerstraat 83 hs

1058 JS Amsterdam

The Netherlands

telephone 020 - 669 8119

(from abroad NL +20 - 669 8119)

cell phone 06 - 2868 9775

(from abroad NL +6 - 2868 9775)

 

How to get there (after your booking confirmation!):

- by car: ring road exit S 106 towards the centre, then 1st to the right (paid parking)

- by trams 1 and 17; exit at Surinameplein

- by tram 2; exit Hoofddorpplein.

From the museum square it takes about a 10-minute tram ride.

Read client testimonials. Read a biography.

 


Menu of tours

 

Photo by Dick Martin.

 

 

 

 


 

Reaction, questions? Read client testimonials.

Drs. Kees Kaldenbach, art historian, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83hs, 1058 JS Amsterdam (near Surinameplein, ring road exit s106, streetcar tram 1 and 17).

Telephone 020 669 8119; cell phone 06 - 2868 9775.

Open seven days a week.

Amsterdam Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) number of Johannesvermeer.info / Lichaam & Ziel [ Body & Soul] is 3419 6612.

E mail esponses and bookings to art historian Drs. Kees Kaldenbach.

This page forms part of the 2000+ item Vermeer web site at www.xs4all.nl/~kalden

Launched October 24, 2007. Updated february 5, 2008.