Zee van land.

Een prachtige atlas over Polders, hun ontwerp en landschapsgeschiedenis in Nederland

Boekbespreking door kunsthistoricus Drs Kees Kaldenbach

Andere boekbesprekingen:

Adriaen Coorte, by Quentin Buvelot, book & exhibition catalogue.
De Grote Rembrandt, door Gary Schwartz, boek.
Geschiedenis van Alkmaar, boek.
Carel Fabritius, Tentoonstellingscatalogus.
Frans van Mieris, Tentoonstellingscatalogus.
From Rembrandt to Vermeer, Grove Art catalogue, book.
Vermeer Studies, Congresbundel.
C. Willemijn Fock: Het Nederlandse interieur in beeld, boek.
Het Huwelijksgeschenk (1934), boek over de egoïstische vrouw, die haar luiheid botviert.
Zandvliet, 250 De Rijksten van de Gouden Eeuw , boek + nieuwe stippenplattegrond!
Ik doe wat ik doe, teksten van Lennaert Nijgh , boek + cd
Het Rotterdam Boek, boek.
Bouwen in Nederland 600 - 2000, boek.
Hollandse Stadsgezichten/ Dutch Cityscape, exhib. cat.
Zee van Land / over Hollandse Polders (NL) boek
Sea of Land / about Dutch Polders (English) book

TEFAF 2008 art fair

====================

Boekbespreking / recensie
door Kees Kaldenbach van

Zee van Land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
Auteurs: Wouter Reh, Clemens Steenbergen, Diederik Aten
Hardcover. 344 pagina's | Noord-Holland Uitgeverij | juni 2005. 251x35x306 mm

Uitgegeven 2005, 2007 in het Nederlands Dutch en English.

Feest rond 400jaar Beemster !

De waterwolf sloeg in het Hollandse landschap fel toe. Bij stormwind klauwde de waterwolf wild om zich heen... de door storm opgezweepte golvende massas water van een meer vraten onbarmhartig aan de randen van de bestaande meren en verslonden in kwade uren vele meters, soms meerdere honderden meters land, en op kwade nachten verzwolg de wolf zelfs hele dorpen. Mede door onophoudelijke turfwinning (stookhout was weinig voorhanden en erg duur) was het aangrenzende land al slap als een een gatenkaas geworden, een makkelijke prooi voor het woeste water.

De oplossing was inventief maar uiterst kostbaar: het meer bedijken met een ringdijk, een ringvaart aanleggen, het meer met windmolens droogmalen en de bodem van het meer laten opdrogen; vervolgens indelen in land, wegen en afwatering, en zo het geheel temmen volgens de meest moderne technologie en opvattingen over de ideale geometrische stad en het ideale land, helder verdeeld in rechthoeken en in stroken, met de kop van elke strook land (kavel) aan de weg en de achterzijde aan de afwateringssloot. In de Beemster was vooral Dirk van Os aktief: hij was een rijke koopman in Amsterdam en mede-oprichter en grootaandeelhouder VOC, met een toppositie als bewindhebber. Hij kocht in de Beemster 1150 morgen land, elk ongeveer 0.9 hectare. Zo werd hij niet alleen een grootaandeelhouder in de VOC maar ook initiatiefnemer en grootgrondbezitter in de Beemster en grootverhuurder van land aan boeren.

Wat weinig mensen weten: In de VOC werd vanaf 1602 in totaalruim 6 miljoen gulden geinvesteerd door aandeelhouders, maar in de reeks Hollandse polders een werd veelvoud van dat bedrag gepompt. Enerzijds uit vrees voor de waterwolf, anderzijds uit gezond koopmanschap en slimme kansen voor investering en met een ideaal van scheppen van een perfect rechthoekig landschap met totale technologische beheersing en controle over water en land. Voor bezoekers uit het buitenland een aangrijpende ervaring.

Deze atlas is als uitgevers-produkt een kunstwerk en een trotse viering van het allerbijzonderste in landschapsarchitectuur op zijn best. Deze ruim opgezette atlas bevat voor elke grote polder in Nederland een schat van informatie in tekst (zoals het voorwoord stelt: een baanbrekende analyse op het 'kruispunt van kunst, architectuur, stedenbouw, waterbouwkunde en economie'), met overvloedig en full color gereproduceerd historisch kaartmateriaal, compositietekeningen, technische structuurschetsen van dijken, landwegen, waterwegen, boomaanleg, dit alles breed uitgemeten en in kleur, superieure luchtfoto's en aanvullende gewone fotografie op straatniveau. Het is een atlas om totaal verliefd op te worden en om onder de arm te nemen bij een eigen verkenning tijdens een fietstocht of een autotocht.

Het hoofdstuk over de Beemster (1612) laat overtuigend zien welke bijzondere landschappelijke en design en ingenieurskwaliteiten daar aanwezig zijn en toont waarom juist deze polder is opgenomen op de de UNESCO lijst van werelderfgoed.

Ik ga graag als deskundige gids met u mee!

 

Voorbeeldpagina, Beemster.

Voorbeeldpagina's.

 

Tekst van BOL com:

"Zee van Land beschrijft de geschiedenis, de drooglegging en de inrichting van de bekendste Hollandse landwinningen in hun onderlinge samenhang. Nieuw is, dat dit gebeurt vanuit een landschapsarchitectonische invalshoek. Daardoor komt het polderlandschap naar voren als een specifieke, uitdagende vorm van Hollandse ruimtekunst."

Annonce door uitgeverij:

http://www.uitgeverij-noord-holland.nl/nl/uitgaven.aspx?mod=shop&shp=uitgaven&act=viewprd&prd=708

Kees Zandvliet:

http://www.athenaeum.nl/nieuws/keuze-van-de-conservator-zee-van-land

 

 

 Menu of Kaldenbach tours, ook voor expert tours naar de Polders en Windmolens.


 

 

 

 

 

 

Contact information:

Drs. Kees Kaldenbach , kalden@xs4all.nl

Haarlemmermeerstraat 83 hs

1058 JS Amsterdam

The Netherlands

telephone 020 - 669 8119

(from abroad NL +20 - 669 8119)

cell phone 06 - 2868 9775

(from abroad NL +6 - 2868 9775)

 

How to get there (after your booking confirmation!):

- by car: ring road exit S 106 towards the centre, then 1st to the right (paid parking)

- by trams 1 and 17; exit at Surinameplein

- by tram 2; exit Hoofddorpplein.

From the museum square it takes about a 10-minute tram ride.

Read client testimonials. Read a biography.

 


Menu of tours

 

Photo by Dick Martin.

 

 

 

 


 

Reaction, questions? Read client testimonials.

Drs. Kees Kaldenbach, art historian, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83hs, 1058 JS Amsterdam (near Surinameplein, ring road exit s106, streetcar tram 1 and 17).

Telephone 020 669 8119; cell phone 06 - 2868 9775.

Open seven days a week.

Amsterdam Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) number of Johannesvermeer.info / Lichaam & Ziel [ Body & Soul] is 3419 6612.

E mail esponses and bookings to art historian Drs. Kees Kaldenbach.

This page forms part of the 2000+ item Vermeer web site at www.xs4all.nl/~kalden

Launched July 16, 2011. Update 12 juli 2016.

 

 

====================

Column 2006 - 1 Farmacie & het imago-probleem
Column 2006 - 2 Echt ziek zijn en alternatief beter worden
Column 2006 - 3 Blues in de dokterskamer, met een Marokkaans kind als tolk-vertaler
Column 2006 - 4 Innovatie als tweezijdige vikingbijl
Column 2007 - 1 Patient versus client van de troon en de vuist
Column 2007 - 2 De hellevaart van de Brent Spar
Column 2007 - 3 Perspectief: laat anderen eens goed naar je kijken
Column 2007 - 4 Hermes, Alchemie en de Quintessence

====================

Travel preparation advice specificaly focused on art, culture, museums.

In SPAIN I have visited these towns and can give you very good pointers: Madrid, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia, Cordoba, Malaga, Granada.

In ITALY I have visited these towns and can give you very good pointers: Rome, Pisa, Florence, Tarquinia, Napels, Venice, Milan.

In FRANCE I am knowledgeable about high culture in Paris, Versailles, Lyon, Nice, Chartres, Loire castles, Grenoble, Limoges, Bordeaux.

In ENGLAND/UK/Ireland I can give you pointers in the art cities of London, Oxford, York, Newcastle, Edinburgh, Dublin.

In SWITSERLAND I visited museums of Geneva, Basel.

In GERMANY this Germany page will give you a good overview.

Full tour menu: Menu of tours.