Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 6: Tantrische massage / Conclusies / Stellingen

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

English version

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

6) Tantrische massage

6b     Best Practices in deze massage; het gezichtspunt van de masseur (m/v) bij de tantrische massage

Spreek honderd verschillende tantra masseurs over tantra en je krijgt honderd verschillende verhalen over de aard en de invulling.
Een deelgebied is de witte of blauwe tantra, dat is de tantra van het voorzichtige type. De vijf zintuigen en het beheersen van energiestromen spelen een hoofdrol.
Daarmee in contrast staat de rode tantra, het meer erotisch gerichte type. Het geslachtsdeel mag eventueel meedoen in de handelingen.
Beoefenaren van ‘blauw’ wijzen misschien met een beschuldigende vingen naar ‘rood’: jullie zijn te seksueel en dat is niet de bedoeling of niet toegestaan. Aanhangers van ‘rood’ vinden ‘blauw’ daarentegen misschien te voorzichtig, yin, kinderspel.

Door die tantrische aanraking en door de energiestromen kunnen een hele reeks prettige hormonen vrijkomen in het lichaam.

In Nederland en Zuid-Afrika is de beroepsaanduiding tantra-massage niet bij wet geregeld, maar er worden wel openlijk geadverteerd.
In de meeste staten van de USA zal een verstandige tantra-masseur zich schuil houden en een kleine klantenkring opbouwen om vervolging te voorkomen in het kader van prostitutie-wetgeving. Bezoeken van undercover agenten kunnen dan wel verwacht worden.

 

 

6c     Vanuit het gezichtspunt van de cliënt bij de tantrische massage

De klant dient van tevoren te bedenken in welke ‘kleur’ tantra hij of zij wil instappen en waar de stroom van ervaring heen mag voeren. De tuin van tantra is diep en breed - en kent lommerrijke bosschages, lusthoven, fonteinen van heerlijkheid, tal van koele meren en warme bronnen waar je uitgebreid van kunt genieten. En een paar afgronden waar je van kunt schrikken. Dan loop je weg, of je besluit die met heldenmoed te testen.

 

Algemeen: Grund zum Abbruch’

Voor de masseur kan in elk van de bovengenoemde zes vormen van massage een ongewenste situatie ontstaan als een cliënt de aanvankelijk afgesproken grenzen en regels niet honoreert. Bijvoorbeeld inzake aanraking door de cliënt van het lijf van de masseur (m/v) tijdens te sessie, of als de cliënt blijft zeuren om een bepaalde (seksuele) dienstverlening buiten het afgesproken menu om. 
Een cliënt die doorgaat met aanraken, grabbelen, graaien, zeuren, eisen, tegen de wens van de masseur (m/v|) in, brengt stress teweeg. Dat is in de meeste van de zes genoemde deelgebieden van massage een bekend en een lastig fenomeen. In Duitsland spreekt men dan kernachtig van Grund zum Abbruch, een reden om de sessie af te breken. En soms, ten einde raad, zelfs om een carrière af te breken.

 

Wetgeving

De wetgeving in Nederland (in APV politieverordening) stelt meestal dat massagekamers geen deuren met sloten mogen hebben. De regelgeving gaat er van uit dat bij massage het geslachtsdeel niet wordt aangeraakt.
Masseurs die het aanraken van het geslacht wel aanbieden zijn strikt genomen verplicht een bordeelvergunning aan te vragen; de naleving van deze regel verschilt sterk. Het wordt per gemeente streng - dan wel mild of in het geheel niet toegepast. Het gevolg van deze wetgeving laat zich raden: erotische masseurs (m/v) negeren deze wet liever en melden zich niet. De vraag is of een wet die zo bezijden de werkelijkheid staat nog functioneert behouden moet worden.
Omdat de twijfelachtige maatschappelijke acceptatie van erotische masseurs zelfs in deze zeer libertijnse en openhartige maatschappij nog net op - of geheel over het randje is, zullen de meeste erotische masseurs zich niet bekend willen maken met naam en toenaam of hun werk doen en dus naar buiten toe onder een ander etiket optreden.

In Zuid-Afrika is sinds 1994 explosief een industrie van escort en call-girls gegroeid die zich bedient van het etiket “masseuse”. Er zijn in kranten ook openlijk advertenties in de rubriek Massage of Adult te vinden van mannen en vrouwen die zich aanbieden als masseur en die zichzelf omschrijven als “well endowed” of “sexy” en andere termen in die sfeer.

In de USA is de traditie en wetgeving per staat verschillend. Prostitutie en sekswerk zijn in de meeste staten streng verboden en dus ondergedoken. En daardoor groeit een verboden, aantrekkelijke vrucht.

6) Tantrische massage

De term Tantra heeft zijn oorsprong in India, en richt zich op het beheersen, vermeerderen en genieten van seksuele stromen van energie in het lichaam van man en vrouw.
Door cursussen, boeken en video’s van Kenneth Ray Stubbs en later door Baghwan / Osho (1931-1990) is die neo-tantrische methodiek in het Westen bekend geworden en kan dan ook massage omvatten.
Tantra en tantra-massage betreft een verdieping van de ontmoeting tussen masseur en cliënt en is daarom ook verwant aan holistische massage. In het beste geval is sprake van een diep, overdadig en ontroerend gevoel van verbinding. Een in Tantra veel gebruikte term is ‘verlangen’ en ‘verlangen naar het verlangen’.   De vijf zintuigen van de mens worden uitgenodigd gevoeliger te worden. Er bestaan diverse soorten tantra:
- Witte tantra, de traditionele, meer geestelijke Indiase en Tibetaanse tantra met o.a. meditatie- en ademoefeningen.
- Blauwe tantra is meer yin, wat lichamelijker, maar nog voorzichtig en terughoudend.
- Rode tantra is meer yang, kan bloot worden toegepast en werkt soms ook met aanraking van geslachtsdelen, waarbij een orgasme van de vrouw is toegestaan. Een orgasme van de man mag wel van binnen plaatsvinden, maar een zaadlozing wordt afgeraden.
Een goede “energie” tussen cliënt en Tantramasseur (m/v) is uiteraard altijd nodig.


Literatuur: serie boeken o.a. door Margot Anand.

Ethische leermomenten. Stellingen van de auteur

1a) Bij sportmassage, Zweedse massage en therapeutische massage behoort een mannelijke masseur te streven zich terughoudend op te stellen inzake seksualiteit. De vrouwelijke masseuse mag zich in die massages overigens (cultureel bepaald) meer permitteren.

1b) Medische massages behoren ter bescherming van de cliënt altijd a-seksueel te zijn.
Er kunnen echter gevallen zijn, waarin een slachtoffer van incest of andere ellende juist de aanraking van een masseur of emotioneel lichaamswerk opzoekt om van binnen, in lichaam, geest en ziel heling te zoeken. Intieme aanraking is in dat opzicht een controversieel thema omdat de cliënt beschadigd is. Soms kan een seksuele aanraking helend en bevrijdend zijn.

 

2) Bij een holistische of andere ontspanningsmassage kan een cliënt ongewild en ongepland gaandeweg in staat van eros raken. De masseur (m/v) dient van te voren voor zichzelf een beleid te formuleren, hoe daar mee om te gaan.

 

3) Bij een tantrische massage of erotische massage is de tuin der lusten diep en breed en zijn de gemaakte onderlinge afspraken allesbepalend tussen cliënt en masseur (m/v).

 

4) Indien een cliënt voelt en rapporteert dat een bepaalde masseur (m/v) “over de schreef” is gegaan, dan zijn er ten minste deze drie mogelijkheden:

4a) De masseur is objectief gezien inderdaad over de schreef gegaan, en dus fout; dit zou theoretisch vast te stellen zijn als er een video-opname zou zijn gemaakt. Een verbale omschrijving achteraf is mogelijk, maar zeer subjectief en lastig te formuleren. De aanklacht kan een zaak worden voor zedenpolitie. De politie en het Openbaar Ministerie zullen in eerste instantie wellicht uitgaan van de juistheid van de claim door de vrouw. De vraag is of die reflex verstandig is.

4b) De masseur heeft objectief gezien correct gehandeld, maar de cliënt nam met eigen antennes andere, onuitgesproken gevoelens, vibraties en energie op en vertaalde die later dit in termen van Eros, alsof de masseur “over de schreef is gegaan”. Het bestaan van deze energetische situatie dient overwogen te worden.

4c) Tijdens de sessie heeft de masseur heeft de cliënt meermalen om permissies gevraagd voor bepaalde aanrakingen, en die ook gekregen, maar de cliënt is pas achteraf geschrokken van de gekozen paden en voelt zich onzeker of beschadigd. Ook deze situatie dient overwogen te worden.

 

5) Onder vakgenoten bestaat er grote terughoudendheid dit onderwerp van massage en seksualiteit vrijmoedig onder ogen te zien: het blijft een taboegebied. Ik zou er voor willen pleiten dat dit brede onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt, bij vakgenoten in massage onderling, maar ook soms tussen masseurs (m/v) en cliënten. Zodat er minder angst heerst en meer ontspanning, plezier, openheid en pas indien dat gewenst is, vrijmoedigheid.

 

 

Conclusies

Een min of meer objectieve omschrijving (a) van de zes typen massages was vrij eenvoudig te formuleren.
Ook de Best Practices, dus de ideaalbeelden (b) op elk van die zes gebieden van massage gaf een helder beeld. Bij de beleving van de masseur (m/v), met name inzake grensgebieden van massage en seksualiteit, laat echter breuklijnen en gebieden van overvloeien, “bleeding” zien, met (al of niet toegestane) variaties en deviaties.
De beleving van de cliënt, c) op elk van die zes gebieden gaf eveneens zicht op “bleeding” inzake grensgebieden tussen massage en seksualiteit.
Zo lopen ideaal en praktijk bij een aantal massagevelden in bepaalde gevallen zeer ver uiteen, omdat de ‘gekmakende’ kracht van Eros soms sterk blijkt te zijn. Een algemene conclusie uit praktijkverhalen is dat de grens tussen massage en seksualiteit soms niet zo makkelijk te trekken is, en dat massage en erotiek in een aantal gevallen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

 

Model, en daaronder het Totaalschema


Thornton, op. cit., p. 76.

Begripsbepaling zie onder

 

De term Tantra heeft zijn oorsprong in India, en richt zich op het beheersen, vermeerderen en genieten van seksuele stromen van energie in het lichaam van man en vrouw.
Door cursussen, boeken en video’s van Kenneth Ray Stubbs en later door Baghwan / Osho (1931-1990) is die neo-tantrische methodiek in het Westen bekend geworden en kan dan ook massage omvatten.


Tantrische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 6. Tantrische massage. T= tantra.
X as:                   zeer laag voor maatschappelijke acceptatie
Z as:                   middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

 

 

Verdere begripsbepalingen

Seksualiteit

Seksualiteit is - in het kader van dit artikel - het magische en wonderlijke grensgebied tussen de lichamelijkheid van Ik en de Ander. Breed opgevat als het geheel van gevoelens, meningen en ervaringen die te maken hebben met geaardheid en zelfdefinitie, de eigenheid en lichamelijkheid van de man of vrouw.
Seksualiteit veroorzaakt in lichaam en geest een verhoogde en geïntensiveerde beleving van de werkelijkheid, soms een roes en in het beste geval een piekervaring in het menselijk leven.
De positieve, roze wolk van termen die met seksualiteit zijn verbonden zijn o.a.: lichaam, huid, genot, vervoering, identiteit, en verder - laten we het ruim nemen - verlangen, contact, verbinding, gevoelsleven, dromen, wensen, geslachtsdrift, veroveren, toegeven, het spel van aantrekken en afstoten, opwinding, en ook het bereiken van een lichamelijk orgasme. Centraal staat in de Westerse cultuur altijd de keuzevrijheid en vrije wil op een bepaald moment een seksueel contact te beginnen of af te sluiten.
Daartegenover: een schaduwrijke set wolken toont de meer gecompliceerde en stekelige velden als durven, taboe, monogamie, vreemdgaan, jaloezie, kwetsbaarheid, oude pijn en nieuwe pijn, gewond raken in lichaam en ziel. Want in seks word je open en dus kwetsbaar.
“Seksueel” is een term die bij ons in het Westen op grondniveau verwijst naar voortplantingsdrift en sekse (gender) en de eigen beleving van de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen, terwijl de term “Eros” meer op het metaniveau wijst, de goddelijke en gevaarlijke, “bewitching”, de gekmakende inblazing door de mysterieuze Griekse god Eros in vrouwen en mannen.

 

Intimiteit

Intimiteit wordt hier opgevat als elke soort zeer persoonlijke ontmoeting in nabijheid en beslotenheid, met volledig goedvinden van beide partijen. Intimiteit kan ook bestaan uit het delen van kostbare ervaringen en geheimen. Caveat: Als een vrouw in een gesprek meldt: “Ik was gisteravond intiem met mijn vriend”, dan bedoelt ze wellicht iets anders.

 

Hormonen

De feel-good hormonen die bij massage vrijkomen en een rol spelen zijn o.a. oxytocine (ook wel bekend als het knuffelhormoon en het hormoon dat binding tussen moeder en baby versterkt), en verder andere werkzame stofjes met prettige effecten zoals endorfinen, peptiden.

 

 

Conclusies

Een min of meer objectieve omschrijving (a) van de zes typen massages was vrij eenvoudig te formuleren.
Ook de Best Practices, dus de ideaalbeelden (b) op elk van die zes gebieden van massage gaf een helder beeld. Bij de beleving van de masseur (m/v), met name inzake grensgebieden van massage en seksualiteit, laat echter breuklijnen en gebieden van overvloeien, “bleeding” zien, met (al of niet toegestane) variaties en deviaties.
De beleving van de cliënt, c) op elk van die zes gebieden gaf eveneens zicht op “bleeding” inzake grensgebieden tussen massage en seksualiteit.
Zo lopen ideaal en praktijk bij een aantal massagevelden in bepaalde gevallen zeer ver uiteen, omdat de ‘gekmakende’ kracht van Eros soms sterk blijkt te zijn. Een algemene conclusie uit praktijkverhalen is dat de grens tussen massage en seksualiteit soms niet zo makkelijk te trekken is, en dat massage en erotiek in een aantal gevallen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Afb. 10. Vereenvoudigd model van de hier behandelde massages.
Ingeschaald en samen geplaatst op drie assen:
X as voor maatschappelijke acceptatie
Y as voor “garagebeurt”
Z as voor transcendentie (vliegen van de ziel)

S = Sportmassage / Zweedse massage
M = Medische massage / Fysiotherapie
C = Chinese / Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage
H = Holistische massage
E = Erotische massage
T = Tantrische massage

 

 

Literatuur

Literatuur is vanwege het taboekarakter uiterst schaars en dan nog meer juridisch dan vakinhoudelijk.
Syllabi die in gebruik zijn bij massageopleidingen zullen dit onderwerp misschien wel bespreken, maar zijn niet openbaar verkrijgbaar.
Zie verder bronnen in de voetnoten.

 

Over de auteur

Drs. Kees Kaldenbach (1953) woont in Amsterdam en heeft een achtergrond in onderwijs; hij is momenteel actief als kunsthistoricus, gids-rondleider, vertaler en masseur. kalden@xs4all.nl

 NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

Thornton, op. cit., p. 76.

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

Het plaatje van de XYZ is met veel werk ge-designed... en is voor geheel andere wtenschappelijke ook blanco (oningevuld) bij mij te koop voor uw eigen publicaties.

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.