Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en practijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 5: Erotische massage

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

English version

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

5) Erotische massage

Begripsbepalingen zie onder.

5b     Best Practices; het gezichtspunt van de masseur (m/v) bij de erotische massage

In het belang van de cliënt handelen, dat staat voorop. De erotische massage behoort gegeven te worden in het belang van de vrouw of man die ontvanger is, die bestelt en die betaalt. De masseur is in deze werkvorm echter persoonlijk zeer nauw betrokken en zal uit de aard van de ontmoeting ook zichzelf inbrengen: de kleur van de ontmoeting, de smaak en energie van zijn of haar eigen leven, stijl, geaardheid en seksualiteit. Men doet wat men is. Erotisch masseren met afstandelijkheid (detachment) is vanuit de masseur gezien een contradictie en zou waarschijnlijk ook zelfbeschadigend werken.

Vooral omdat eros en seksualiteit zo’n grote, definiërende rol in het leven speelt en de identiteit mede bepaalt is erotische / tantrische massage een lastig terrein.
Vergeleken met het leven van een prostituee gaat de erotische / tantrische masseur (m/v) minder ver in het dienstbaar stellen van het eigen lichaam.

Seksualiteit brengen en halen: In intervisie-groepen van eros-masseurs (m/v) wordt benadrukt dat een erotische masseur een primaire relatie of meerdere relaties nodig heeft waar het erotische lekkers gehaald wordt. Zodat in de beroepsuitoefening de nadruk kan liggen op brengen, geven, schenken. De intentie van erotische massage is dan het vrijuit storten van lichamelijk genot waarbij een gevoel van lichamelijke, erotische heerlijkheid wordt nagestreefd. Zoals gemeld is de aanraking van het geslachtsdeel, opwinding en orgasme optioneel. In de openingszin werd het reeds genoemd:
“… one of the biggest non-sexual pleasures that a human body can experience is massage.” en zo worden die twee werelden naadloos samengevoegd. Erotische massage combineert die twee werelden en daarmee vervalt een taboegebied en een spanningsveld.

Een masseur die in California, USA waagde tijdens het hippietijdperk de duik in het diepe van erotische massage. Kenneth Ray Stubbs geeft toe: “I became an outlaw in the field of massage”.

Tijdens een intervisie-bijeenkomst met een groep erotisch masseurs (in 2010) kwam van masseur P de vraag op tafel of de masseur (m/v) zelf mag genieten van het geven van erotische / tantrische massage. Deze vraag werkte in de groep grote zorg en sterke emoties op. De best practice en de gouden regel werd uitgesproken voor erotische masseurs: handel  in het belang van de cliënt.
Dat laat onverlet dat een erotisch masseur (m/v) ook heerlijk kan genieten van de sessie, net zoals een taartenbakker geweldig kan genieten van het maken van heerlijke taarten. Er blijft echter een aanzienlijk verschil: de erotisch masseur werkt met het eigen lichaam, dat wil zeggen het eigen zijn. Hij of zij kan behalve met de handen het lichaam van de ander ook mogelijk aanraken met het eigen borstgebied, torso, mond, wangen, oren, tanden en andere creatieve variaties. Dat betekent dat hij of zij zichzelf altijd meebrengt.

Hygiene. Wanner het geslachtsdeel of de anusstreek wordt aangeraakt bestaat er een glijdende schaal van voorzorg en hygiëne. Sommige masseurs doen niets aan voorzorg. Anderen dragen soms latex handschoenen, gebruiken eventueel een condoom, een beflapje, en gebruiken verder ontsmettende bacteriedodende gel waar dat nodig is.

Casus, verteld door masseur N: Soms wordt een erotisch masseur ingehuurd door een echtpaar (man + vrouw) voor een sessie in een hotelkamer, waarbij de erotisch masseur een derde partner wordt. Tijdens de voorbespreking worden veiligheidsgrenzen afgesproken. Het ene uiterste is een massage als een lessituatie waarbij aan de actieve partner massagegrepen worden aangeleerd, uitgevoerd op het lijf van de liggende partner.
Het andere uiterste is een vrijpartij met drie personen, een meer libertijns pad met creatief spelen en aanraken. In dit trio kan de masseur (m/v) in overleg al of niet aan penetratie doen van geslachtsdelen.

Erotische massage heeft eerder zijn hoogtijdagen gekend: In het voor-christelijke Midden-Oosten vindt men in tempelprostitutie verbindingen tussen het veld van religie met het veld van Eros.

De term ‘energie’ is in erotische massage opnieuw van groot belang: zie onder Holistische massage.

 

5c     Vanuit het gezichtspunt van de cliënt bij de erotische massage

Ideaal: hij weet wat hij wil en zij weet wat zij wil. De cliënt die deze bestelling plaatst, heeft goed nagedacht, moed verzameld en heeft in zichzelf een psychologische en maatschappelijke hobbel overwonnen. Stel je voor, iemand betalen voor een seksuele aanraking!
Het bestellen en uitvoeren vinden meestal plaats zonder probleem en conflict. In de praktijk blijkt dat de mannelijke cliënt in veel gevallen helder en doelgericht (yang) aangeeft welke kant de eros op mag gaan, terwijl de vrouwelijke cliënt zich (yin) vaker omfloerster uitdrukt en zich misschien wil laten verrassen, verwennen en vervoeren door een kundige eros-masseur.

Casus: een zwarte vrouw, hoog opgeleid, heteroseksueel ging in 2010 naar masseur Y om haar eigen grenzen te onderzoeken. Te voelen waar haar ervaring heen zou leiden: “...initially I wanted to get out of my comfort zone & explore my sexuality / experiment. Na de massage schreef ze dat het een goede ontmoeting was en een aantal maanden later kwam zij voor een herhaling terug bij deze masseur.

 

http://sports-blognow.blogspot.com/2008/05/hormone-weight-loss.html, gelezen op 8 november 2010, spelling aangepast.

Citaat van Stubbs in de DVD “Path of the Sexual Shaman, Teachings on Energy, Orgasm and Wisdom”, 2009. Zie Internet voor vele andere titels van boeken en DVDs.

Interview door auteur, Amsterdam, 2010.

Interview door auteur met een anonieme Nederlandse masseur.

 

Erotische of eros-massage is tenslotte voor de cliënt een manier om op bestelling nieuwe, spannende, sensuele en/of seksuele ervaringen op te doen.
Deze massage vindt plaats op afspraak met een uitdrukkelijk voor dit doel uitgekozen gespecialiseerde masseur / masseuse die seksueel begaafd is dit werk prettig vindt om te doen. De erotische massage schenkt de klant de luxe van bestelling en keuzevrijheid a la carte: zonder angst kan de cliënt heel precies de eigen wensen, verlangens en grenzen aangeven tijdens het voorgesprek. De cliënt mag er ook voor kiezen open te staan voor een nieuwe, nog onbekende ervaring en zal dan de grenzen van wat wel en niet OK is op het moment gaandeweg aangeven tijdens de massage.

Erotische massage kan een ontmoeting zijn in de diepte van gevoel. Anders dan buitenstaanders misschien zullen denken is eros-massage niet primair gericht op aanraking van het geslachtsdeel, of op seksuele opwinding en orgasme. Genitale aanrakingen kunnen wel of niet op het menu staan en geschieden altijd in goed onderling overleg, in tune met de eigen aard, wensen ervaring, grenzen en inzichten van beide partijen. Ervaringsdeskundigen zullen beamen dat erotisch genot niet zozeer tussen de benen van de mens zit, maar eerder tussen de oren, in hoop, verlangen en in spel. Een goede klik of “energie” tussen cliënt en erosmasseur- of masseuse is uiteraard altijd nodig, omdat het gaat om geven en nemen, en om een ontmoeting van zeer intieme aard.
Voor de goede orde: seks en orale seks  valt volgens veel erotische masseurs in Nederland buiten het bereik van erotische massage. Alles is echter afhankelijk van de aard van de afspraken tussen cliënt en masseur (m/v).

Erotische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

Afb. 5. Erotische massage. E= erotisch.
X as:                   zeer laag voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   zeer laagvoor “garagebeurt”
Z as:                   laag, middel tot hoog punten voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

Verdere begripsbepalingen (herhaling)

Seksualiteit

Seksualiteit is - in het kader van dit artikel - het magische en wonderlijke grensgebied tussen de lichamelijkheid van Ik en de Ander. Breed opgevat als het geheel van gevoelens, meningen en ervaringen die te maken hebben met geaardheid en zelfdefinitie, de eigenheid en lichamelijkheid van de man of vrouw.
Seksualiteit veroorzaakt in lichaam en geest een verhoogde en geïntensiveerde beleving van de werkelijkheid, soms een roes en in het beste geval een piekervaring in het menselijk leven.
De positieve, roze wolk van termen die met seksualiteit zijn verbonden zijn o.a.: lichaam, huid, genot, vervoering, identiteit, en verder - laten we het ruim nemen - verlangen, contact, verbinding, gevoelsleven, dromen, wensen, geslachtsdrift, veroveren, toegeven, het spel van aantrekken en afstoten, opwinding, en ook het bereiken van een lichamelijk orgasme. Centraal staat in de Westerse cultuur altijd de keuzevrijheid en vrije wil op een bepaald moment een seksueel contact te beginnen of af te sluiten.
Daartegenover: een schaduwrijke set wolken toont de meer gecompliceerde en stekelige velden als durven, taboe, monogamie, vreemdgaan, jaloezie, kwetsbaarheid, oude pijn en nieuwe pijn, gewond raken in lichaam en ziel. Want in seks word je open en dus kwetsbaar.
“Seksueel” is een term die bij ons in het Westen op grondniveau verwijst naar voortplantingsdrift en sekse (gender) en de eigen beleving van de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen, terwijl de term “Eros” meer op het metaniveau wijst, de goddelijke en gevaarlijke, “bewitching”, de gekmakende inblazing door de mysterieuze Griekse god Eros in vrouwen en mannen.

 

Intimiteit

Intimiteit wordt hier opgevat als elke soort zeer persoonlijke ontmoeting in nabijheid en beslotenheid, met volledig goedvinden van beide partijen. Intimiteit kan ook bestaan uit het delen van kostbare ervaringen en geheimen. Caveat: Als een vrouw in een gesprek meldt: “Ik was gisteravond intiem met mijn vriend”, dan bedoelt ze wellicht iets anders.

 

Hormonen

De feel-good hormonen die bij massage vrijkomen en een rol spelen zijn o.a. oxytocine (ook wel bekend als het knuffelhormoon en het hormoon dat binding tussen moeder en baby versterkt), en verder andere werkzame stofjes met prettige effecten zoals endorfinen, peptiden.

NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

http://sports-blognow.blogspot.com/2008/05/hormone-weight-loss.html, gelezen op 8 november 2010, spelling aangepast.

Citaat van Stubbs in de DVD “Path of the Sexual Shaman, Teachings on Energy, Orgasm and Wisdom”, 2009. Zie Internet voor vele andere titels van boeken en DVDs.

Interview door auteur, Amsterdam, 2010.

Interview door auteur met een anonieme Nederlandse masseur.

 

 

 

Inhoudsopgave: verder lezen

0a) Samenvatting/abstract en introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - en tenslotte

6) Tantrische massage.

Fig. 7. Masseur in actie met volle aandacht. De naaktheid van de cliënt kan wijzen op een bepaald type massage. Welke? Foto door Jeroen Leclercq.

 

 

E-mail bericht aan de  auteur, 3 januari 2011: “In South Africa, if you practice therapeutic massage (treating specific disorders) then you need a 3 year diploma and must be registered under the allied health professions council. If you do non-therapeutic (part of a beauty treatment or for general relaxation) then a certificate will suffice. Kind Regards, ” Rudi Baker, Managing Director, Healing Hands International.

Telling 32 staten in 1995.

Als maatstaf neemt de auteur de holistische massages.

De acupuncturist Peter van Kervel meldde telefonisch, in januari 2011: Er is in Nederland geen wettelijke regeling, maar een gedoogbeleid. Zaken worden door het beroepsveld zelf geregeld, waardoor er momenteel vier beroepsverenigingen zijn. Ziektekostenverzekeraars onderzoeken welke verenigingen (en hun leden) goede kwaliteitsgaranties bieden en vergoeden dan behandelingen voor hun cliënten.


De effectiviteit van acupunctuur is o.a. onderzocht en aangetoond in landen in Azië: China, Australië, Nieuw-Zeeland en ook in de USA. Zie ook een recent proefschrift bij de Erasmus Universiteit, Rotterdam, over de toepassing van acupunctuur en moxa (een soort rookstift).

O.a. gebruikt in de TV serie The Dog Whisperer,

Literatuur: serie boeken o.a. door Margot Anand.

Bruce S. Thornton, Eros. The Myth of Ancient Greek Sexuality, Westview Press, 1997, p.18 maakt duidelijk dat er in de Griekse opvatting van Eros ook een gekmakend, beestachtig, krachtig gevaar schuilt.

Jan de Boer, Vrijen in verbinding, Ten Have, 2010, p 48.

 

 

 

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.

 

ADVERTENTIE: http://kalden.home.xs4all.nl/auth/massage-seksualiteit-5.html Get authentic success with latest audio lectures provided by ccna wireless training at highly discounted rates. Cut down your exam stress by using ccnp bootcamp dumps from Pass4sures at inexpensive cost. Updated 000-570 lectures and Certification dumps are truly perfect options for your brilliant preparation. Test King helping materials are highly suitable for giving you the right kind of study and for sorting out 000-426 problems related to the exam. There are no problems at all if you keep working with the 000-539 latest testing engine available at P4S.