Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 3: Chinees/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

English version

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

3) Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage

Begripsbepaling: zie onder.

 

3b     Best Practices; het gezichtspunt van de masseur (m/v) bij wrijfmassage en drukpuntenmassage.

In de Chinese en Japanse cultuur bestaat (na eerdere vrijmoedigheid) sinds ca 1850 een grote terughoudendheid inzake seksualiteit. Met name aan de kant van masseuses. Het geldt als wezensvreemd de drukpuntenmassage te mengen met eros. De man kan echter naar seksuele lust verlangen. Associaties: man de jager, man het zwijn. Het is aan de masseuse verstandig te zijn en de rem er op te houden.
Gedurende de jaren 2009 en 2010 zijn in Amsterdam een groot aantal Chinese massagesalons geopend, vooral in het centrumgebied, naar schatting meer dan 20. 
In de etalages staan reclameborden die in woord en beeld laten zien dat er alleen wrijfmassage en drukpuntenmassage plaatsvindt.


Die instellingen zijn kort na elkaar gevestigd in winkelpanden in winkelstraten (met alle bijbehorende hoge kosten van huur, gas, licht, gemeentelijke belastingen en andere onkosten). Toch worden er massages aangeboden van een half uur tot een uur voor prijskaartjes vanaf 25 Euro tot 40 Euro. Wie kan rekenen beseft dat het voor dat tarief economisch niet kan draaien.  

Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 3. Chinese / Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage. C=Chinees.
X as:                   middel tot hoog voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   laag, middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel).

 

3c     Vanuit gezichtspunt van de cliënt bij wrijfmassage en drukpuntenmassage.

 

NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

Noot 29. De auteur heeft geen zicht op dit onderdeel. Geen data.

Noot 30. Er kan volgens de pers iets anders aan de hand zijn. Bronnen in Amsterdam spreken van andere achterkamertjes-activiteiten en/of witwaspraktijken. De auteur doet hierover geen uitspraak.
Een Nederlandse boek 2011 richt zich op de slavenhandel, ook in de seksindustrie. Martijn Roessingh, Perdiep Ramesar, Slaven in de polder. Hoe sekswerkers, schoonmakers en seizoensarbeiders worden uitgebuit, Amsterdam, 2011. Hoofdstuk 6 gaat over massagesalons en hoe het grijze gebied tussen massage en seks moeilijk te patrouilleren is door de politie als gevolg van tekort aan arbeidskrachten. De auteurs merken op dat het personeel in de Chinese salons soms de lijn naar seks oversteken - terwijl in de Thaise salons het geven van een happy-end hand job door het personeel niet echt wordt gezien als seks.

Begripsbepaling Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage.

Deze massage volgt een geheel eigen inzicht, leer, cultuur en spreekt ook nog eens een geheel eigen taal. De Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage (onder andere shiatsu) is gefundeerd op praktijkkennis die in de loop der eeuwen is opgedaan. Die kennis van lichaamsfuncties en lichaamsreacties is gevat in een samenhangende logica die in geheel eigen, exotische termen is gevat en wordt daarom in de westerse medische visie veelal gezien als exotisch en vanuit wetenschappelijk gezichtspunt als onbegrijpelijk en daarom minder relevant. In doorsnee westerse medische literatuur wordt deze vorm van behandeling weinig genoemd. Wel wordt het effect van ontspanning geaccepteerd in westerse literatuur.


De in het oosten vanouds gehanteerde terminologie sluit aan op concepten van balans van energie en energiebanen in het lichaam en maakt o.a. gebruik van termen als levenskracht (chi, ki) en benoemt de situatie van de cliënt in termen als water, hout, vuur, aarde, metaal, en ook termen als energiebanen, meridianen. Blokkades van chi worden gezien als een oorzaak van ziekte en vatbaarheid voor ziekte.
Binnen de Chinese en Japanse praktijk zijn al die velden meetbaar, bereikbaar en beïnvloedbaar, o.a. via tast en drukpunten. Deze inzichten en behandelingen zijn effectief en de behandeling is efficiënt gebleken, en zo is eeuwenoude, puur oosterse heelkundige kennis vastgelegd in een eigen systeem. Het vormt nu een levend onderdeel van complementaire en alternatieve geneeskunst.


De opleiding tot drukpuntenmasseur (en ook tot acupunctuur therapeut), vereist een langdurige en zware studie, gevolgd bij in het vak gerenommeerde meesters. Het afstuderen bij een meester en het volgen van bijscholing bij een meester zijn noodzakelijk.
In Nederland en België zijn deze beroepsaanduidingen aan het veld overgelaten, dus niet bij wet geregeld. Wel bestaan er in Nederland vier beroepsverenigingen - een situatie vergelijkbaar met de beroepsgroep van architecten, waar BNA een lidmaatschap aanduidt en dus een gegarandeerd opleidingsniveau en kwaliteitsniveau.

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.