Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 2: Medische massage / Fysiotherapie

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

English version

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

Begripsbepalingen (algemene, min of meer objectieve beschrijvingen) zie onder.

 

 

2) Medische massage / Fysiotherapie

2b     Best Practices; het gezichtspunt van de masseur (m/v) op het gebied van Medische massage / Fysiotherapie.

                                 
Over het algemeen geldt ook hier de volledige omschrijving zojuist genoteerd bij sportmassage.
Het bestaande taboe op seksuele aanraking zal door de medische masseur (m/v) zeer sterk worden ervaren omdat op dit vakgebied de eed van Hippocrates van kracht is, de gedragscode van artsen met alle beschermende gedragsregels van dien. Een erotisch moment of een langdurige liaison tussen medisch personeel en cliënt hoort tijdens de periode van behandeling tot de grote taboes, en leidt tot ernstige problemen, zodat de handrem stevig aangetrokken staat en alle lichten op rood staan.

Voor artsen gelden weinig beperkingen in de techniek van aanraking indien er medische noodzaak is; zij mogen zij de eigen vinger in openingen inbrengen (toucheren van anus of vagina) bij een cliënt. Bij medische opleidingen bestaat overigens een schreeuwend tekort aan vrouwen die als vrijwillig model willen fungeren en zich willen laten toucheren.
Medici leren tijdens de opleiding over de gevaren die schuilen in overdracht en tegenoverdracht, patiënten die verliefd worden etc.

Rechts: Medische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

Afb. 2. Medische massage / fysiotherapie. M=medisch.
X as:                   hoog voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   laag voor transcendentie (vliegen van de ziel)

======= dit deel in kader ======

Toucheren: historisch perspectief

In historisch perspectief geldt het tegendeel van terughoudendheid, want eeuwenlang bestond veel meer speelruimte. Vanaf de late Middeleeuwen tot aan ca 1900 kon en mocht de (mannelijke) medicus vaginale massage geven aan een gespannen vrouw. Dit was de medische denkwijze: Als zij hysterisch was, was de hyster, ofwel baarmoeder van slag of volgens de heersende opvatting van binnen aan het wandelen geslagen door het vrouwelijke onderlichaam. Vaginale massages werden ook voorgeschreven bij ongelukkige, eenzame, veronachtzaamde of gespannen vrouwen, tot en met het manueel opwekken van een orgasme toe. Die behandeling kwam veel voor en werd door de mannelijke arts als zo tijdrovend en humdrum bevonden dat die taak in de achttiende eeuw liefst werd doorgeschoven naar de vroedvrouw, die dus ook niet-zwangere vrouwen behandelde.  
In publiekstijdschriften in Engeland, Frankrijk en in de USA werd vanaf ca. 1870 ruim reclame gemaakt voor een veelheid van medische vibrators en andere massageapparaten die bedoeld waren voor toepassing in de privacy van de slaapkamer.
Dit historisch perspectief terzijde laat onverlet dat het taboe inzake seksueel contact momenteel  in de medische wereld als een huis staat.

======= einde kader ================

 

2c     Vanuit gezichtspunt van de cliënt op het gebied van Medische massage / Fysiotherapie.

Cliënten, mannen zowel als vrouwen kunnen vertrouwen op de neutrale aard en het neutrale handelen van de arts en de verpleegkundige. Eros is echter een sterke kracht. Het Medisch tuchtcollege houdt zich o.a. bezig met gerapporteerde overschrijdingen.

In vertellingen en in erotische dagdromen is er echter volop plaats voor de nachtzuster, die haar zachte en goede diensten aanbiedt aan gehospitaliseerde, gewonde patiënten.
Met name in een lazaretsituatie met mannen die langzaam van ziekte of verwonding herstellen in een hospitaalbed zal sterke seksuele lust de kop opsteken. Zie ook talloze voorbeelden in romanliteratuur, speelfilms, cartoons, grappen.

 

NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

Vrouwen: een verborgen oproep tot creatieve bijverdienste!

Catherine Blackledge, The Story of V, London, Weidenfeld and Nicholson, 2003. De auteur las de Nederlandse vertaling: Het verhaal van V., Het boek dat begint waar De Vagina Monologen ophouden. Pagina 273, 291, 345. Het wandelen van de uterus (= hyster) begint bij Plato in Timaeus en wordt herhaald door Galenus.

 

Herhaling van de definitie van Medische massage / Fysiotherapie.

Veel van het in Hoofdstuk 1 (Zweedse massage) gestelde is ook van toepassing bij medische massage / fysiotherapie. Veel meer nog dan in de bovengenoemde sportmassage is de medische massage / fysiotherapie gericht op herstel van blessures, dysfunctie of ongemakken. Zo is deze massage bijvoorbeeld heilzaam bij het opheffen of verminderen van stijfheid, kramp, vastgelopen beweging en daardoor problemen in het dagelijks leven en welzijn - en soms werkt medische massage / fysiotherapie ook gericht bij het verminderen van pijn, bijvoorbeeld in de triggerpoint therapie.
In de medische massage is uiteraard zeer veel specifieke, moderne westerse medische vakkennis opgenomen.
De medisch masseur / fysiotherapeut weet precies welke behandelingen in een geconstateerde situatie mogen worden uitgevoerd. Vakmensen spreken dan van geïndiceerde handelingen. Het tegengestelde zijn de contra-indicaties, de in de omstandigheden afgeraden handelingen of verboden handelingen. Associaties: oedeem, vrouw net zwanger, spataderen, beschadigde huid, huidziekte.

De term energie wordt in de medische massage / fysiotherapie gebruikt zoals bij sportmassage.
In Nederland zowel als in België zijn de beroepsaanduiding van medisch masseur en de  beroepsuitoefening als fysiotherapeut volledig bij wet geregeld en ook de bijscholing is ook formeel georganiseerd.

====

Noot: literatuur later toegevoed:

Thomas J.A. Terlouw, 'Introduction and development of medical gymnastics in The Netherlands in the nineteenth Century' in Thomas A Terlouw, red./ ed. Geschiedenis van de fysiotherapie gezien door andere ogen, Amsterdam, 2004, p. 39-66.

====

 

Inhoudsopgave: verder lezen

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.