Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 0b: Begripsbepalingen / Definities

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

English version

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

Begripsbepalingen (algemene, min of meer objectieve beschrijvingen)

Om te zorgen dat auteur en lezer elkaar min of meer kunnen vinden wat betreft terminologie, volgen eerst een aantal korte begripsbepalingen.

1) Sportmassage en Zweedse massage

Sportmassage vormt - kort gezegd - een prettige, positieve garagebeurt voor spieren en pezen, een technische wijze van onderhoud en reparatie aan het fysieke menselijke lichaam.
De daarmee vergelijkbare Zweedse massage is ook een garagebeurt plus een systeem van prettige aanraking. Beide zijn afstandelijk-neutraal van karakter.
Sportmassage (en daarmee ook Zweedse massage) is heilzaam voor veel verschillende dingen; het bevordert de souplesse van het hele lichaam en het op peil houden of helen van de “hardware” van het lichaam. Niet alleen de spieren en pezen ontvangen goede aandacht, maar ook het bindweefsel en de huid. Het resultaat is prettig voor een gevoel van totale ontspanning. Sportmassage ondersteunt en verbetert mogelijk ook andere biologische systemen in het lichaam: bloedsomloop, hormoonspiegels, controle van de geest over het lichaam en het gevoel levend en gezond te zijn. Het helpt mogelijk ook bij het verminderen of voorkomen van kwetsuren, ontsteking en pijn.

Diplomering:
Iedereen mag in Nederland het bordje “Masseur’’ op de eigen deur spijkeren. Dat beroep en die aanduiding zijn niet wettelijk geregeld. Bij het in dienst nemen van een masseur door een salon of een hotel wordt meestal wel gevraagd naar een vakdiploma, uitgegeven door een algemeen in het veld erkend en dus gerenommeerd opleidingsinstituut voor massage, zoals Leffelaar in Amsterdam.
In België daarentegen is de beroepsaanduiding masseur wel bij wet geregeld, net zoals dat in verreweg de meeste landen in Europa het geval is.

In Zuid-Afrika is er wettelijk een scheiding tussen therapeutische massage (met medische registratie en licentie) en schoonheidsmassage (alleen met certificaat).

In de USA is moet de massage professional een vergunning (licence) bezitten in elk van de 32 staten die een “massage law” hebben.

Merkwaardigerwijs levert een gediplomeerde of gelicenseerde masseur overigens niet noodzakelijk beter massagewerk dan een masseur die door praktijk en zelfstudie een eigen weg heeft gevonden. Een kwalitatief goede touch verraadt zich binnen een minuut bij de ontvanger.
Een goede sportmasseur of Zweedse masseur weet globaal welke behandelingen die in een bepaalde, gegeven situatie wel en niet mogen worden uitgevoerd (zie ook onder).

Een klein maar onderscheidend kenmerk tussen de zes velden van massage is de opvatting over de term “energie”. De term “energie” wordt in sportmassage en Zweedse massage gebruikt in de zin van werkkracht, accu, batterij, dus puur op een technische, bijna objectiveerbare wijze.

Iets terzijde over de term transcendentie (vliegen van de ziel) zoals die voorkomt in het visuele model: Transcendentie is een ervaring van diepe (ziels)verbinding. Zinnebeeld voor transcendentie kan deze vorm zijn: een man of vrouw die op de grond staat met armen wijd opzij, de voeten verbonden met Moeder Aarde; de gespreide armen wijzen naar de relatie met de medemensen en het opgeheven hoofd is gericht op de relatie met hogere machten.

Sportmassage en Zweedse massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

Afb. 1. Sportmassage en Zweedse massage. S=Swedish.
X as:                   hoog voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   laag voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

2) Medische massage / Fysiotherapie.

Veel van het hierboven gestelde is ook van toepassing bij medische massage / fysiotherapie. Veel meer nog dan in de bovengenoemde sportmassage is de medische massage / fysiotherapie gericht op herstel van blessures, dysfunctie of ongemakken. Zo is deze massage bijvoorbeeld heilzaam bij het opheffen of verminderen van stijfheid, kramp, vastgelopen beweging en daardoor problemen in het dagelijks leven en welzijn - en soms werkt medische massage / fysiotherapie ook gericht bij het verminderen van pijn, bijvoorbeeld in de triggerpoint therapie.
In de medische massage is uiteraard zeer veel specifieke, moderne westerse medische vakkennis opgenomen.
De medisch masseur / fysiotherapeut weet precies welke behandelingen in een geconstateerde situatie mogen worden uitgevoerd. Vakmensen spreken dan van geïndiceerde handelingen. Het tegengestelde zijn de contra-indicaties, de in de omstandigheden afgeraden handelingen of verboden handelingen. Associaties: oedeem, vrouw net zwanger, spataderen, beschadigde huid, huidziekte.

De term energie wordt in de medische massage / fysiotherapie gebruikt zoals bij sportmassage.
In Nederland zowel als in België zijn de beroepsaanduiding van medisch masseur en de  beroepsuitoefening als fysiotherapeut volledig bij wet geregeld en ook de bijscholing is ook formeel georganiseerd.

Medische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 2. Medische massage / fysiotherapie. M=medisch.
X as:                   hoog voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   laag voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

 

 

3) Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage

Deze massage volgt een geheel eigen inzicht, leer, cultuur en spreekt ook nog eens een geheel eigen taal. De Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage (onder andere shiatsu) is gefundeerd op praktijkkennis die in de loop der eeuwen is opgedaan. Die kennis van lichaamsfuncties en lichaamsreacties is gevat in een samenhangende logica die in geheel eigen, exotische termen is gevat en wordt daarom in de westerse medische visie veelal gezien als exotisch en vanuit wetenschappelijk gezichtspunt als onbegrijpelijk en daarom minder relevant. In doorsnee westerse medische literatuur wordt deze vorm van behandeling weinig genoemd. Wel wordt het effect van ontspanning geaccepteerd in westerse literatuur.
De in het oosten vanouds gehanteerde terminologie sluit aan op concepten van balans van energie en energiebanen in het lichaam en maakt o.a. gebruik van termen als levenskracht (chi, ki) en benoemt de situatie van de cliënt in termen als water, hout, vuur, aarde, metaal, en ook termen als energiebanen, meridianen. Blokkades van chi worden gezien als een oorzaak van ziekte en vatbaarheid voor ziekte.
Binnen de Chinese en Japanse praktijk zijn al die velden meetbaar, bereikbaar en beïnvloedbaar, o.a. via tast en drukpunten. Deze inzichten en behandelingen zijn effectief en de behandeling is efficiënt gebleken, en zo is eeuwenoude, puur oosterse heelkundige kennis vastgelegd in een eigen systeem. Het vormt nu een levend onderdeel van complementaire en alternatieve geneeskunst.
De opleiding tot drukpuntenmasseur (en ook tot acupunctuur therapeut), vereist een langdurige en zware studie, gevolgd bij in het vak gerenommeerde meesters. Het afstuderen bij een meester en het volgen van bijscholing bij een meester zijn noodzakelijk.
In Nederland en België zijn deze beroepsaanduidingen aan het veld overgelaten, dus niet bij wet geregeld. Wel bestaan er in Nederland vier beroepsverenigingen - een situatie vergelijkbaar met de beroepsgroep van architecten, waar BNA een lidmaatschap aanduidt en dus een gegarandeerd opleidingsniveau en kwaliteitsniveau.

Chinese/Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 3. Chinese / Japanse wrijfmassage en drukpuntenmassage. C=Chinees.
X as:                   middel tot hoog voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   laag, middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel).

 

 

4) Holistische massage

Deze vorm van massage verwijst naar het concept van holos (het Griekse woord voor het geheel). Het is een op de hele mens afgestemde wijze van ontmoeting in massage en is daarmee in essentie relationeel van aard. Masseur / Masseuse en cliënt zijn voor circa een uur of langer verenigd in een ontmoeting, een tactiele Dans van Leven en Zijn. Holistische massage richt zich op welzijn van de cliënt in brede zin van het woord, en maakt gebruik van termen als energie, bezieling. De ziel is ongrijpbaar, een geloofsartikel; met de ziel wordt, zo men wil, het innerste zelf aangeduid; ook mag de ziel gezien worden als de individuele poëtische uitdrukking van het onkenbare raadsel van ons bestaan.
Holistische massage legt aldus nadruk op de heelheid van lichaam-geest-ziel van de ontvangende cliënt en vereist van de masseur (m/v) behalve kennis van het lichaam en van bijzondere massagetechniek ook een aanpak met gevoel, inleving, mededogen en intuitie, want het gaat om de menselijke hardware en de software - en het aanraken van het onkenbare. Een geslaagde holistische sessie omvat in het beste geval een indrukwekkende ontmoeting tussen cliënt en masseur. De cliënt wordt lichamelijk aangeraakt en ook op een ander niveau geraakt; dat is een gewenste kernkwaliteit.
Ook hier treffen we bij de bovenstaande sportmassage opgenoemde voordelen van lichaamsmassage, maar dan bereikt via een andere route, met over het algemeen met rustige of zelfs trage bewegingen (maar niet noodzakelijke zachte of lichte druk).
Het is de bedoeling goed te doen aan heel de mens. Een holistische sessie begint daarom meestal met een kort gesprek bij een kopje thee.
In Nederland is de beroepsaanduiding “holistisch masseur” vrij te gebruiken, en dus niet bij wet geregeld.

De term “energie” wordt door holistische masseurs wel gebruikt in de zin van het voelen en ervaren van natuurlijke energie en uitstraling, zoals die o.a. tot uitdrukking komt in het ”animale” contact dat bijvoorbeeld bestaat tussen een huisdier en het baasje.

Holistische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 4. Holistische massage. H= holistisch.
X as:                   middel voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   laag, middel tot hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

 

5) Erotische massage

Erotische of eros-massage is tenslotte voor de cliënt een manier om op bestelling nieuwe, spannende, sensuele en/of seksuele ervaringen op te doen.
Deze massage vindt plaats op afspraak met een uitdrukkelijk voor dit doel uitgekozen gespecialiseerde masseur / masseuse die seksueel begaafd is dit werk prettig vindt om te doen. De erotische massage schenkt de klant de luxe van bestelling en keuzevrijheid a la carte: zonder angst kan de cliënt heel precies de eigen wensen, verlangens en grenzen aangeven tijdens het voorgesprek. De cliënt mag er ook voor kiezen open te staan voor een nieuwe, nog onbekende ervaring en zal dan de grenzen van wat wel en niet OK is op het moment gaandeweg aangeven tijdens de massage.

Erotische massage kan een ontmoeting zijn in de diepte van gevoel. Anders dan buitenstaanders misschien zullen denken is eros-massage niet primair gericht op aanraking van het geslachtsdeel, of op seksuele opwinding en orgasme. Genitale aanrakingen kunnen wel of niet op het menu staan en geschieden altijd in goed onderling overleg, in tune met de eigen aard, wensen ervaring, grenzen en inzichten van beide partijen. Ervaringsdeskundigen zullen beamen dat erotisch genot niet zozeer tussen de benen van de mens zit, maar eerder tussen de oren, in hoop, verlangen en in spel. Een goede klik of “energie” tussen cliënt en erosmasseur- of masseuse is uiteraard altijd nodig, omdat het gaat om geven en nemen, en om een ontmoeting van zeer intieme aard.
Voor de goede orde: seks en orale seks  valt volgens veel erotische masseurs in Nederland buiten het bereik van erotische massage. Alles is echter afhankelijk van de aard van de afspraken tussen cliënt en masseur (m/v).

Erotische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 5. Erotische massage. E= erotisch.
X as:                   zeer laag voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   zeer laagvoor “garagebeurt”
Z as:                   laag, middel tot hoog punten voor transcendentie (vliegen van de ziel).

 

 

6) Tantrische massage

De term Tantra heeft zijn oorsprong in India, en richt zich op het beheersen, vermeerderen en genieten van seksuele stromen van energie in het lichaam van man en vrouw.
Door cursussen, boeken en video’s van Kenneth Ray Stubbs en ook door Baghwan / Osho (1931-1990) is die neo-tantrische methodiek in het Westen bekend geworden en kan dan ook massage omvatten.
Tantra en tantra-massage betreft een verdieping van de ontmoeting tussen masseur en cliënt en is daarom ook verwant aan holistische massage. In het beste geval is sprake van een diep, overdadig en ontroerend gevoel van verbinding. Een in Tantra veel gebruikte term is ‘verlangen’ en ‘verlangen naar het verlangen’.   De vijf zintuigen van de mens worden uitgenodigd gevoeliger te worden. Er bestaan diverse soorten tantra:
- Witte tantra, de traditionele, meer geestelijke Indiase en Tibetaanse tantra met o.a. meditatie- en ademoefeningen.
- Blauwe tantra is meer yin, wat lichamelijker, maar nog voorzichtig en terughoudend.
- Rode tantra is meer yang, kan bloot worden toegepast en werkt soms ook met aanraking van geslachtsdelen, waarbij een orgasme van de vrouw is toegestaan. Een orgasme van de man mag wel van binnen plaatsvinden, maar een zaadlozing wordt afgeraden.
Een goede “energie” tussen cliënt en Tantramasseur (m/v) is uiteraard altijd nodig.

Tantrische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald:

 

Afb. 6. Tantrische massage. T= tantra.
X as:                   zeer laag voor maatschappelijke acceptatie
Z as:                   middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

 

 

Verdere begripsbepalingen

Seksualiteit

Seksualiteit is - in het kader van dit artikel - het magische en wonderlijke grensgebied tussen de lichamelijkheid van Ik en de Ander. Breed opgevat als het geheel van gevoelens, meningen en ervaringen die te maken hebben met geaardheid en zelfdefinitie, de eigenheid en lichamelijkheid van de man of vrouw.
Seksualiteit veroorzaakt in lichaam en geest een verhoogde en geïntensiveerde beleving van de werkelijkheid, soms een roes en in het beste geval een piekervaring in het menselijk leven.
De positieve, roze wolk van termen die met seksualiteit zijn verbonden zijn o.a.: lichaam, huid, genot, vervoering, identiteit, en verder - laten we het ruim nemen - verlangen, contact, verbinding, gevoelsleven, dromen, wensen, geslachtsdrift, veroveren, toegeven, het spel van aantrekken en afstoten, opwinding, en ook het bereiken van een lichamelijk orgasme. Centraal staat in de Westerse cultuur altijd de keuzevrijheid en vrije wil op een bepaald moment een seksueel contact te beginnen of af te sluiten.
Daartegenover: een schaduwrijke set wolken toont de meer gecompliceerde en stekelige velden als durven, taboe, monogamie, vreemdgaan, jaloezie, kwetsbaarheid, oude pijn en nieuwe pijn, gewond raken in lichaam en ziel. Want in seks word je open en dus kwetsbaar.
“Seksueel” is een term die bij ons in het Westen op grondniveau verwijst naar voortplantingsdrift en sekse (gender) en de eigen beleving van de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen, terwijl de term “Eros” meer op het metaniveau wijst, de goddelijke en gevaarlijke, “bewitching”, de gekmakende inblazing door de mysterieuze Griekse god Eros in vrouwen en mannen.

 

Intimiteit

Intimiteit wordt hier opgevat als elke soort zeer persoonlijke ontmoeting in nabijheid en beslotenheid, met volledig goedvinden van beide partijen. Intimiteit kan ook bestaan uit het delen van kostbare ervaringen en geheimen. Caveat: Als een vrouw in een gesprek meldt: “Ik was gisteravond intiem met mijn vriend”, dan bedoelt ze wellicht iets anders.

 

Hormonen

De feel-good hormonen die bij massage vrijkomen en een rol spelen zijn o.a. oxytocine (ook wel bekend als het knuffelhormoon en het hormoon dat binding tussen moeder en baby versterkt), en verder andere werkzame stofjes met prettige effecten zoals endorfinen, peptiden.

 

 

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

NOTEN

 

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

 

E-mail bericht aan de  auteur, 3 januari 2011: “In South Africa, if you practice therapeutic massage (treating specific disorders) then you need a 3 year diploma and must be registered under the allied health professions council. If you do non-therapeutic (part of a beauty treatment or for general relaxation) then a certificate will suffice. Kind Regards, ” Rudi Baker, Managing Director, Healing Hands International.

Telling 32 staten in 1995.

Als maatstaf neemt de auteur de holistische massages.

De acupuncturist Peter van Kervel meldde telefonisch, in januari 2011: Er is in Nederland geen wettelijke regeling, maar een gedoogbeleid. Zaken worden door het beroepsveld zelf geregeld, waardoor er momenteel vier beroepsverenigingen zijn. Ziektekostenverzekeraars onderzoeken welke verenigingen (en hun leden) goede kwaliteitsgaranties bieden en vergoeden dan behandelingen voor hun cliënten.


De effectiviteit van acupunctuur is o.a. onderzocht en aangetoond in landen in Azië: China, Australië, Nieuw-Zeeland en ook in de USA. Zie ook een recent proefschrift bij de Erasmus Universiteit, Rotterdam, over de toepassing van acupunctuur en moxa (een soort rookstift).

O.a. gebruikt in de TV serie The Dog Whisperer,

Literatuur: serie boeken o.a. door Margot Anand.

Bruce S. Thornton, Eros. The Myth of Ancient Greek Sexuality, Westview Press, 1997, p.18 maakt duidelijk dat er in de Griekse opvatting van Eros ook een gekmakend, beestachtig, krachtig gevaar schuilt.

Jan de Boer, Vrijen in verbinding, Ten Have, 2010, p 48.

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave: verder lezen

0a) Samenvatting/abstract en introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse vwijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - en tenslotte

6) Tantrische massage.

 

 

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.