Volledige tekst van een baanbrekend "reuze spannend" artikel van 11.000 woorden, gepubliceerd op 3 november 2012 in het jaarboek voor seksuologie over het internationaal controversiële onderwerp Massage & seksualiteit. Boektitel: "Integral and Transpersonal Sexology; Human sexuality and Intimate Relationships from an Integral, Transpersonal and Somatic Sexological Perspective" Edited by Dr Tara Long.

 

Massage & Sexualiteit.

Ideaal en praktijk, van sportmassage tot seksueel-getinte Tantrische massage

Een verkenning van taboes in de grensgebieden van massage

Hieronder volgt hoofdstuk 4: Holistische massage

Auteur: Drs. Kees Kaldenbach. Amsterdam.

 

Op deze pagina vinddt u de volledige tekst in HTML pagina's verdeeld in 2+6 hoofdstukken, zonder voetnoten.

Plus een downloadable PDF file van het hele artikel, compleet, met voetnoten: Kaldenbach-massage-seksualiteit.pdf

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

 

 

4) Holistische massage

 

(Begripsbepaling zie onder)

 

4b     Best Practices in deze massage; het gezichtspunt van de masseur (m/v) bij holistische massage.

 

De intentie van de holistische massage is heelheid van aanraking en ervaring, overgebracht door middel van aangepaste spirituele houding en massagetechnieken, meestal met rustige effleurage (lange strijkingen) die op verzoek al of niet stevig kunnen zijn, en verder tapotage (kloppen), pulsing (ritmies bewegen) en tal van andere, meer creatieve vormen.


De cliënt is vrijwel naakt of geheel naakt op de massagetafel, wordt half bedekt - of is geheel naakt als de cliënt en masseur (m/v) dat beiden OK vinden. De houding ten opzichte van lichaam is meer accepterend en ontspannen. Daardoor kan de huid rond de buik, de lies, het geslacht op onderlinge afspraak al of niet aangeraakt worden. Dat wordt minder strak en streng als taboe beoordeeld – dit alles is zeer afhankelijk van de hoe de masseur (m/v) zelf in elkaar steekt en hoe de cliënt in zijn/haar vel zit. Er zal in veel gevallen eerst een voorgesprek plaatsvinden over leven, werk, spanning en wat de specifieke wens is.

 

Afb. 4. Holistische massage. H= holistisch.
X as:                   middel voor maatschappelijke acceptatie
Y as:                   laag, middel tot hoog voor “garagebeurt”
Z as:                   middel tot hoog voor transcendentie (vliegen van de ziel)

 

Zeer afhankelijk van de aard van de holistische masseur zal er in veel gevallen correct en terughoudend gewerkt worden. De meeste holistische masseurs zullen dan ook steigeren bij het horen van de term “stoute” massage.
Er is evenwel een graduele schaal aan te wijzen in de beroepsgroep van masseurs (m/v) die meer behoudend-correct zijn tot collega’s die ook meer eros-gericht werken en open zijn over de seksuele randwegen die bewandeld kunnen worden. Vermoedelijk vormt de laatste groep een minderheid. Het is en blijft een taboe-onderwerp. Als holistische masseurs onder elkaar spreken over het vak (tijdens intervisie), dan is er vaak een taboeloze openheid van communicatie en kan er dus veel, zo niet alles gezegd en benoemd worden.

Tot de eerstgenoemde, terughoudende groep behoort Mw. H, een holistische masseuse uit de omgeving van Durban, Zuid-Afrika. Etnisch is zij van sociaal hoge Indiase hindoe komaf en vanuit haar geloofsovertuiging is zij in het vak gegaan om mensen vooruit te helpen in het leven. Haar drive is dus puur spiritueel: om haar cliënten via aanraking te helpen in de richting licht en goddelijkheid te brengen. Zij maakte bewust de keuze om puur a-seksueel te werken, en laat klanten hun onderbroek aanhouden, bedekt de heup geheel met een doek, raakt geen bilspieren en lies aan. Is zelf neutraal gekleed in een wijd vallende jurk. Want: “I do not want to go there. A lot of escort houses have opened these last few years in South Africa and all of those ladies call themselves masseuses.”  

Een andere normale conservatieve masseur, R, uit California, USA besloot om in Amsterdam, Holland een masterclass te nemen. Voor de eerste keer in zijn leven was het hem toegestaan om billen en borsten aan te raken van een vrouwelijk model (na naar OK te hebben gehad). Dit was een vreemde en bijzondere, maar interessante ervaring gegeven zijn strenge opleiding.

 

Masseur S uit New York City is daarentegen een meer liberaal type die zelf graag de grenzen wil verleggen. Zijn visie en praktijk is geënt op vrij, Europees denken. Dit dwingt hem in NYC om een laag profiel te houden en een eigen besloten kring van de liberaal denkende klanten te zoeken.

De holistische masseur hoort gevoelig te zijn voor ‘energie’ en goede antennes te ontwikkelen.

 

4c     Vanuit het gezichtspunt van de client bij holistische massage.

De cliënt die op deze markt kijkt rond en ziet wat er is. De cliënt is wellicht een wat vrijer type mens, bezoekt misschien sauna’s en naaktstranden en kan ook in de alternatieve wereld geïnteresseerd zijn. Hij of zij voelt van binnen aan wat wenselijk is en kiest dan voor de holistische massage op basis van eigen geschiedenis en smaak. Hij of zij kan in veel gevallen goed onder woorden brengen wat de bedoeling en bestelling is.

Als de cliënt die specifieke behoefte heeft en proeft dat er bij een bepaalde masseur ruimte is voor eros, dan kan die een holistische massage met een lichte erotische tint vragen.

Zie verder onder sportmassage en Zweedse massage over wat in de praktijk onder invloed van Eros kan gebeuren, gewild of ongewild.

Zie ook verder hieronder, onder erotische massage over de verlangde erotische tint.

Praktijkvoorbeeld uit 2009, medegedeeld door masseur F: Een holistische massage in een kamer met twee tafels, en twee masseurs. Op die tafels een gehuwd echtpaar, waarvan de vrouw met als beroep notaris. Aan de einde van de sessie, het gezicht naar boven gekeerd werd een lijst van opties gegeven en deze cliënte koos de buikmassage. De mannelijke masseur F. bood aan: vorm a) is een langzame cirkel is op de zachte buik, terwijl vorm b) ook nog als een 8 langs het bovenbeen omlaag zou gaan en dan via de binnenzijde van de lies omhoog vlak langs het geslacht weer omhoog naar de buik. De cliënt koos voor vorm b). Misschien omdat de parallelle echtpaar-massage haar veiligheid gaf? Uit nieuwsgierigheid? Behoefte aan een nieuwe ervaring?

De meeste holistische masseurs zouden deze vraag in het geheel niet stellen en de doorsnee vrouwelijke klant zou geen opdracht geven die beweging uit te voeren.

Volgens een andere geïnterviewde mannelijke masseur, N, verliep een andere sessie in een massagesalon zeer opvallend. Een Engelse vrouw die een holistische massage bestelde, raakte gaandeweg in seksuele opwinding. “Is this OK with you?” vroeg de masseur en na het jawoord van de cliënt werd het een warme massage met uiteindelijk een orgasme. Binnen het gewone type salon was die activiteit uiteraard niet toegestaan. Na afloop vroeg de masseur: Are you gonna sue me? Waarop de cliënte die vraag beantwoordde met exact dezelfde woorden: Are you gonna sue me? Ook uit deze woorden klinkt vanuit beide partijen een element van gevaar en taboe door.

Deze vorm van massage verwijst naar het concept van holos (het Griekse woord voor het geheel). Het is een op de hele mens afgestemde wijze van ontmoeting in massage en is daarmee in essentie relationeel van aard. Masseur (m/v) en cliënt zijn voor circa een uur of langer verenigd in een ontmoeting, een tactiele Dans van Leven en Zijn. Holistische massage richt zich op welzijn van de cliënt in brede zin van het woord, en maakt gebruik van termen als energie, bezieling. De ziel is ongrijpbaar, een geloofsartikel; met de ziel wordt, zo men wil, het innerste zelf aangeduid; ook mag de ziel gezien worden als de individuele poëtische uitdrukking van het onkenbare raadsel van ons bestaan.


Holistische massage legt aldus nadruk op de heelheid van lichaam-geest-ziel van de ontvangende cliënt en vereist van de masseur (m/v) behalve kennis van het lichaam en van bijzondere massagetechniek ook een aanpak met gevoel, inleving, mededogen en intuitie, want het gaat om de menselijke hardware en de software - en het aanraken van het onkenbare. Een geslaagde holistische sessie omvat in het beste geval een indrukwekkende ontmoeting tussen cliënt en masseur. De cliënt wordt lichamelijk aangeraakt en ook op een ander niveau geraakt; dat is een gewenste kernkwaliteit.
Ook hier treffen we bij de bovenstaande sportmassage opgenoemde voordelen van lichaamsmassage, maar dan bereikt via een andere route, met over het algemeen met rustige of zelfs trage bewegingen (maar niet noodzakelijke zachte of lichte druk).


Het is de bedoeling goed te doen aan heel de mens. Een holistische sessie begint daarom meestal met een kort gesprek bij een kopje thee.
In Nederland is de beroepsaanduiding “holistisch masseur” vrij te gebruiken, en dus niet bij wet geregeld. De term “energie” wordt door holistische masseurs wel gebruikt in de zin van het voelen en ervaren van natuurlijke energie en uitstraling, zoals die o.a. tot uitdrukking komt in het ”animale” contact dat bijvoorbeeld bestaat tussen een huisdier en het baasje.

 

 

 

 

 

Verdere begripsbepalingen (herhaling)

 

Seksualiteit

Seksualiteit is - in het kader van dit artikel - het magische en wonderlijke grensgebied tussen de lichamelijkheid van Ik en de Ander. Breed opgevat als het geheel van gevoelens, meningen en ervaringen die te maken hebben met geaardheid en zelfdefinitie, de eigenheid en lichamelijkheid van de man of vrouw.


Seksualiteit veroorzaakt in lichaam en geest een verhoogde en geïntensiveerde beleving van de werkelijkheid, soms een roes en in het beste geval een piekervaring in het menselijk leven.
De positieve, roze wolk van termen die met seksualiteit zijn verbonden zijn o.a.: lichaam, huid, genot, vervoering, identiteit, en verder - laten we het ruim nemen - verlangen, contact, verbinding, gevoelsleven, dromen, wensen, geslachtsdrift, veroveren, toegeven, het spel van aantrekken en afstoten, opwinding, en ook het bereiken van een lichamelijk orgasme. Centraal staat in de Westerse cultuur altijd de keuzevrijheid en vrije wil op een bepaald moment een seksueel contact te beginnen of af te sluiten.
Daartegenover: een schaduwrijke set wolken toont de meer gecompliceerde en stekelige velden als durven, taboe, monogamie, vreemdgaan, jaloezie, kwetsbaarheid, oude pijn en nieuwe pijn, gewond raken in lichaam en ziel. Want in seks word je open en dus kwetsbaar.
“Seksueel” is een term die bij ons in het Westen op grondniveau verwijst naar voortplantingsdrift en sekse (gender) en de eigen beleving van de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen, terwijl de term “Eros” meer op het metaniveau wijst, de goddelijke en gevaarlijke, “bewitching”, de gekmakende inblazing door de mysterieuze Griekse god Eros in vrouwen en mannen.

 

Intimiteit

Intimiteit wordt hier opgevat als elke soort zeer persoonlijke ontmoeting in nabijheid en beslotenheid, met volledig goedvinden van beide partijen. Intimiteit kan ook bestaan uit het delen van kostbare ervaringen en geheimen. Caveat: Als een vrouw in een gesprek meldt: “Ik was gisteravond intiem met mijn vriend”, dan bedoelt ze wellicht iets anders.

 

Hormonen

De feel-good hormonen die bij massage vrijkomen en een rol spelen zijn o.a. oxytocine (ook wel bekend als het knuffelhormoon en het hormoon dat binding tussen moeder en baby versterkt), en verder andere werkzame stofjes met prettige effecten zoals endorfinen, peptiden.

NOTEN

(Als de noten hier in uw browser niet goed genummerd verschijnen, zie de PDF file)

 


Interview door auteur, December 2010

Interview en massage uitwisseling met de auteur New York City, 2005.

Interview door auteur, gebeurtenis 2010.

Interview door auteur, gebeurtenis ca 1995.

 

 

 

Inhoudsopgave

0a) Samenvatting/abstract en Introductie

0b) Definities van de volgende zes soorten massage

1) Sportmassage / Zweedse massage

2) Medische Massage / Fysiotherapie

3) Chinese / Japanse wrijfmassage en pressuurpunt massage

4) Holistische Massage

5) Erotische Massage - and finally

6) Tantrische massage / Conclusies / Stellingen.

Voor elk veld presenteer ik deze secties: Korte beschrijvingen, Best practices, Percepties, Schematische kaart.

 

 

 

 

Reactie, vragen? Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Drs. Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83 hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op mijn huisadres (zie boven), of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, vrouwen en mannen. Hij werkt tevens als masseur in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

 

 

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

MASSAGE THERAPIE TEGEN DEPRESSIE

Bent u angstig, depressief of heeft u een te hoge bloeddruk? Een goede reden voor een massage! Psychologen aan de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten hebben een groot aantal onderzoeken naar de effectiviteit van massagetherapie naast elkaar gelegd. Daaruit blijkt dat bezoeken aan de masseur depressie en angstklachten kunnen verminderen. Ook pijnklachten nemen af dankzij massagetherapie. Een enkel bezoekje aan de masseur is al heilzaam voor bloeddruk en hartslag.

Psychological Bulletin, januari 2004. Bron: SOL, Utrecht.

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Een goede massage kan zeker wonderen doen voor ons gevoel van gelukkig zijn en zeker niet alleen omwille van de produktie van endorfines. De ontspanning van het lichaam veroorzaakt ook een meer ontspannen geest en de behandeling van accupunten zou diverse neurotransmitters direct beïnvloeden. Daarenboven zouden emotionele problemen worden opgeslaan in het lichaam en dit ondermeer in de aantallen en werkzaamheid van de receptoren voor endorfines en andere neurotransmitters. Massage zou in staat zijn door diepere inwerking op de weefsels de ontstane blokkades weg te nemen. Wetenschappers worden er steeds meer van overtuigd dat een fysische behandeling van trauma-patiënten de gewone therapeutische behandeling sterk kan ondersteunen. In een artikel gepubliceerd in Brain Research wordt gedemonstreert hoe accupunctuur pijnverlichtend werkt door het stimuleren van de productie van endorfines. (...)

"Hugs not drugs". Geregeld knuffelen en andere lichamelijkheid met je partner en je eventuele kinderen onderstreept niet alleen mentaal de verbondenheid, maar helpt ook in zeer sterke mate om de biochemische basis voor geluk te leggen.

Vele sporters kennen het fenomeen van "runners high", een gevoel dat variëert van gewoon plezierig tot euforisch en ontstaat na een sterke fysieke inspanning. Net als massage tot diep in het lichaam veranderingen in de neurotransmitters en hun receptoren kan teweegbrengen, veroorzaakt het sporten een sterke interne massage die tot ontspanning leidt. Tegelijk heeft sport uiteraard ook te maken met adrenaline, dopamine en andere neurotransmitters... "

Bron: www.bomi-1-gezondheid.com

--- === --- news flash --- === --- 0 --- === --- news flash --- === ---

Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van Haptonomie aan zit.

"Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden."

Bron: Bob Boot, Haptonomie, 2004, p. 38.