Bloot kindje (popje)

Popje, voorstellend een bloot kindje, uit het Dunois poppenhuis. 17de eeuw.

 

Dit popje staat hier als symbool voor de kinderen van Johannes Vermeer en Catharina Bolnes. Hun namen zijn:

Maria Vermeer (ca. 1654 - na 1713) trouwde de zijdehandelaar Johannes Cramer. Zij kregen kinderen.

Elisabeth Vermeer (ca. 1657 - voor 1713)

Cornelia Vermeer (1659-1660)

Aleydis Vermeer (1660- 1749) werd een leken-non, die in zwart zijde gekleed ging en die in de praktijk leefde alsof ze een Begijn was.

Beatrix Vermeer (1661- voor 1702) kreeg zelf een dochter genaamd Elizabeth Catherina Hosperius/ Hopperius die mogelijk faqmilie was van Pieter Corstiaensz Hopprus die de herberg Vliegende Vos verhuurde aan Vermeers vader.

Johannes Vermeer [jr] (ca. 1663). Ontvanger van een studiefonds en in 1689 een landbezit. Trouwde c. 1687 met Maria Anna Frank. Hij kreeg in 1688 zelf een zoon die Jan - Johannes Antonius jr-jr heette, die werd opgevoed door zijn tante Maria in Delft en die op latere leeftijd niet kon schrijven. Jan jr. werkte wellicht als een notaris in Brugge, België. Mogelijke datum van overlijden 1688.

Gertruyd Vermeer ( 1664- na 1713). Was veel ziek.

Franciscus Vermeer (ca, 1664 - na 1708). Was hij meester-chirurgijn? Internet source onder). Huwde met Maria de Wee c. 1690.

Catherina Vermeer ( c. 1665- na 1713)

Ignatius Vermeer ( 1672 - 1713) werd meester chirurgijn in Charlois bij Rotterdam.

kind van Vermeer (1674 - 1678-80) Het werd geboren tussen juli en september 1674 (zie Montias 1989, 234)

Drie andere Vermeer kinderen werden begraven door Catharina en Vermeer in 1667, 1669, 1673. Een ander kind geboren 1672 overleed in of na 1713. Het kind geboren 1674 overleed in 1678.

 

Bij het overlijden van Johannes Vermeer waren er elf kinderen in leven.

 

Sources: Montias and the site http://www.alweer-een-vermeer.nl/Johannes_Vermeer/Nieuw2005/Sphinx/KWSJOH.HTM

 

Zijn vrouw Catherina bracht in totaal dus vijftien babies ter wereld, een zeer hoog aantal. De kinderen die het haalden gingen naar school. Een aantal stierven jong; zie tekst over begraven. Tussen 1681-84 verhuisde ze met haar overgebleven acht kinderen naar Breda, waar ze jaarlijks geld ontving uit een familiefonds.

Lees over borstvoeding en moedermelk. 

Een aantal van de gekozen voornamen tonen sympathie voor de wereld van het Rooms-Katholieke geloof. Er werd blijkbaar niet veel aan geboortenbeperking gedaan en het aantal kinderen dat in leven bleef was verbazend hoog. Niettemin konden mannen en vrouwen als zij dat wilden aan geboortenbeperking doen door bepaalde kruiden te halen bij de apotheek. "Waerder inde apteeck gheen heymelick cruytt, wat zouder menigh kinnercken comen uyt" was een stout rijmpje dat door een burger werd geschreven. (Ach lieve tijd, Delft, 1995, p. 12).

Catharina died on the very last days of 1687 having just appointed a new guardian for her children. This guardian was a notary Hendrick ter Beek van Coesfelt in The Hague. She must have had reasons to remove the former guardian appointee, which is one of the few strong decisions she had ever taken in her life. Her relatives could afford to pay twelve pallbearers. By then she had still five children under 25 who were still unmarried. Catherina died in Delft during a visit to her daughter Maria Vermeer and Johannes Cramer at their house the Blue Hand on Verwersdijk.

Noot: Rijksmuseum inventarisnummer RBK 14656-148 10973-2H1. Foto Copyright Rijksmuseum stichting, Amsterdam. Het Rijksmusem heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van dit project Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer. De auteur maakte er een keuze uit het omvangrijke foto-archief. Het daar gekozen fotomateriaal is vervolgens door het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.

Deze pop staat voor de aanwezigheid van jonge kinderen in het huis van Vermeer.

Lijst kinderen uit Montias Vermeer and his milieu, a Web of Social History, Princeton University Press, Princeton 1989, chart no 1 eind van boek.

Er werden door de notaris geen poppen genoemd als speelgoed.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.