Voeding met Moedermelk

 

Moedermelk werd gezien als de enige juiste, en de enige gezonde en ook eigenlijk de enige logische melk voor de voeding van babies in de eeuw van Vermeer.

In de Nederlandse Republiek was het gewoon dat moeders hun eigen babies voedden. Dit is in tegenstelling tot gebruiken in andere zuidelijke Europese landen waar moeders hun babies aan een min gaven op een ander adres in de stad of buiten de stad.

Als een baby niet sterk genoeg aan de borst wist te zuigen in een Nederlands huishouden, dan bestond het serieuze gevaar dat de productie van moedermelk zou stilvallen. Om dat te voorkomen, was er een speciale groep van oudere vrouwen beschikbaar die konden worden afgehuurd om moedermelk te zuigen. Een van die vrouwen was Maijcke van den Broucke die in Haarlem woonde en die verklaarde dat deze verse moedermelk echt heel lekker smaakte.

De bron vermeldt niet precies of deze voor-gezogen melk vervolgens werd overgebracht in de mond van de baby of eerst uitgespuugd in flessen voor gebruik door de baby. Als dat laatste het geval was, en dat klinkt logisch, dan werd het dus in een tinnen babyfles gedaan.

Een alternatief was het gebruik van geitenmelk.

Bron: Mike Dash, Batavia's Graveyard, Crown publishers, New York, 2001. Ik las de NL editie De ondergang van de Batavia, het ware verhaal, p. 132.

Toen Reynier Bolnes en Maria Thins scheidden onder veel strijd, werden ook de goederen verdeeld onder de twee echtelieden. Maria Thins en haar dochter Catharina Bolnes vervoerden alle kleren naar Delft. Er was ook een groep schilderijen die interessant zijn omdat een aantal wellicht te zien zijn als schilderijen-binnen- Vermeer-schilderijen.

Op het Vermeer schilderij De Muziekles zien we een scene van Romeinse Liefdadigheid met als hoofdrolspelers Pero, dochter van Cimon die haar borst aanbiedt aan haar vader die gevangen is gezet en die veroordeeld is daar van de honger te sterven.

 Lees over kinderen op het potje gezet.

 

 This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.