Kinderstoel / kinder kakstoel

Een 'kinderstoel' stond In de koockeucken. Kamer D. Een kind werd, indien nog niet zindelijk, zonder broek aan, in de kinderkakstoel vastgezet. De kussens, waaronder één met een rond gat in het midden, waren los en konden gewassen worden.

Uit dagboekaantekeningen van Joan Huydecoper (1625-1704), die het bracht tot burgemeester van Amsterdam, weten we iets van de opvoeding van kinderen in een beter milieu. Zijn zoon Jantje werd ook in de kakstoel gezet:

"Als er iets met hem aan de hand was, toonde Huydecoper zich bezorgd. Hij bemoeide zich actief met de buikpijn, waarover Jantje klaagde toen hij voor het eerst vlees had gegeten. Het kind bleek last van wormen te hebben en Huydecoper informeerde naar helende middelen: in de eerste plaats een pleister voor op de buik, en daarnaast 'iets om in het bier te hangen, dat hem hem te drincken sal geven'. Maar de beste remedie leek hem toch 'hete soete melck in zijn kackpot gedaen en onder hem in sijn kackstoel geset, soo sullen de wormen door de washem van deselve uijt naar sijn naers kruijpen" (citaat uit Kooijmans, Vriendschap, p, 161).

Voor een Witwerkers Huis, t' Amsterdam in de Hertestraat.

Gy jonge Vrouwen,

Die nu gaat Trouwen,

Koopt hier een Tafel met een Kas;

Een Kakstoel komt u ook te pas.

En alles wat hier onder staat

Zulje vinden in de Hartestraat.

Bron: http://www.dbnl.org/tekst/swee002kodd01_01/swee002kodd01_01_0002.htm

Meer over Huydecoper's liefdesleven.

Lees over borstvoeding en moedermelk. 

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

Afbeelding rechts uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 152.

Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 1997.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.