Boven op de agtercamer. Kamer M

 

Functie van de ruimte: Kamer op de eerste verdieping, over de volle breedte van het huis. Gegeven de aard van de voorwerpen is sprake van een opslagruimte.

Inventaris: "twee tapyte kleden; een tiene [tenen] bakermath; een trony schilderytie; een cupido; twee stoelen; twee kopere confoorten [komfoortjes]; vyff boucken [boeken] in folio; nog 25 [boeken] van alderhande slach; twee aerde schotelen."

ses schilderijen; thien geborduurde sitkussens; een spiegel; twee kisten; een kapstock; een koffer; twee kopere ketels.  

Zie de originele documenten van het Gemeentearchief Delft. Goederen in bezit van Catharina Bolnes, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7. Goederen in gezamenlijk bezit van Catharina Bolnes en Maria Thins, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

 

 

Noot : Deze voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de assistent van notaris J. van Veen , in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.