Koffer 

We treffen drie koffers aan in huize Thins/Vermeer. Een ervan is 'een groen geschilderde houte koffer met yser beslagen', Int Camertie aende voorsz. [hiervoor genoemde grote] zaal. Kamer G.

Nederlandse poppenhuizen tonen voor zover ik weet geen voorbeeld van een zeventiende eeuwse koffer. De scheepskoffer rechts dateert van 1745 en hoort bij een scheeps-inventaris. Het is gevuld met benodigdheden voor een matroos. Collectie Westfries Museum, Hoorn.

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.