Huismuts (nachtmuts) behorende bij een tabbert

 

Huismuts (Night cap), Keperkatoen, geborduurd met wol, Nederlands, 1700-1750 (cotton twill, embroidered with wool). Kleurenafbeelding op p. 53 in de tweetalige uitgave van Bianca M du Mortier Chapeau Chapeaux Hoeden 1650-1960, 40 hoeden uit de verzameling van het Rijksmuseum ;Chapeau Chapeaux Hats 1650-1960, 40 hats from the collection of the Rijksmuseum, Rijksmuseum Amsterdam 1997.

Vermeerhuis: zie tabbaard of tabbert, in de grote zaal, kamer I. De huismuts (die niet genoemd is in de inventaris) vormde samen met de tabberd of de japonsche rok een dracht voor het koude seizoen, waarin de Hollandse huizen zelden goed warm werden gestookt. Bezoekers uit het buitenland noteerden die vorm van Hollandse zuinigheid in hun dagboeken.

(Zie een ander voorbeeld bij het Notariskantoor).

 

Noot: Foto Copyright Rijksmuseum stichting, Amsterdam. Het Rijksmusem heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van dit project Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer. De auteur mocht er een keuze maken uit het omvangrijke foto-archief. Het daar gekozen fotomateriaal is vervolgens door het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.

Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft niet opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De inventaris is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.