Int Voorhuys, Kamer A

 

Functie van de ruimte: Ruimte op straatniveau, soms over de volle breedte van het huis, in dit geval over een ruime helft; vaak van een aanzienlijke hoogte (2,5 tot 4 meter). Gebruikt als ontvangst- en toonkamer voor het uitoefenen van het beroep van de bewoners. In huize Thins/Vermeer is in het rechter deel van de ruimte op ca. 1 meter hoogte een 'op de kelderkamer' (B) aangebracht boven een er onder liggende kelder, (E). In de achterwand van het voorhuis waren vensterd aangebracht die licht toelieten naar de twee keukens die (op twee niveaus) er achter lagen. Men bereikte de kelder (E) via de kookkeuken (D). Voor een goed overzicht van het gebruik der ruimtes zie Fock 2001.

Inventaris: "Een freutschilderytje; Een zeetje; Een landschapje; Een stuckie schildery door fabritius [Carel Fabritius]; een schrijnwercktkasie; een groot stuk schilderij [door Vermeer?] van mars ende apollo in een slechte swarte lijst; twee schilderijen wat kleijnder; nog vier schilderijtgens met slechte lijsten; een spiegel met een ebbe lijst; een houte voutbanckie [voetenbankje]; vier slechte groene stoelen; twee slechte tapijte sitkussens."

Zie de originele documenten van het Gemeentearchief Delft. Goederen in bezit van Catharina Bolnes, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7. Goederen in gezamenlijk bezit van Catharina Bolnes en Maria Thins, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

Foto gemanipuleerd met Photoshop, met de wenteltrap links in het Voorhuis. In het Vermeerhuis was de gang volgens Zantkuijl gelijkvloers, en dus niet zoals hier op de foto vijf treden omhoog. De vensters rechts laten daglicht door in de Binnenkeuken (boven) en Kookkeuken (onder). Originele foto zie onderaan.

 

In 1640 reisde een Engelse reiziger door de Republiek. Later schreef hij deze woorden in zijn 'Travels of Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667':

"As For the art off Painting and the affection off the people to Pictures, I thincke none other goe beeyond them, there having bin in this Country Many excellent men in thatt Faculty, some att presentt, as Rimbrandtt, etts [etcetera], All in generall striving to adorne ther houses, especially the outer or street roome, with costly pieces, Butchers and bakers not much inferiour in their shoppes, which are Fairely set forth, yea many times blacksmithes, Coblers etts., will have some picture or other by the Forge and in their stalle. Such is the genrall Notion, enclination and delight that these Countrie Native[s] have to Painting."

 

Noot : Deze kamer en voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de assistent van notaris J. van Veen , in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke te Winkel.C. Willemijn Fock, Titus M. Eliëns, Eloy F. Koldeweij, Jet Pijzel Dommisse, Het Nederlandse interieur in beeld 1600 - 1900 Waanders, Zwolle 2001.

 

Foto boven is door Allan Kuiper gemanipuleerd met behulp van photoshop om de situatie in het Vermeer-Thins huis te benaderen. De originele foto, van een in 1909 gesloopt huis aan de Kraaiengang, Amsterdam, staat hieronder.

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wenteltrap leidde van het voorhuis naar de bovenverdieping en de zolder. De tekening boven toont een gelijksoortige situatie op Voorstraat 27 in Utrecht.

2013 Hot Vermeer news we will discuss: vanityfair.com, article about Tim Jenison

.

.