Ons doel / onze missie

Waarom hebben wij deze enorme site gebouwd en die gratis op het Internet geplaatst?

Kort antwoord: Omdat het moest. Voor de kunst: amoris causa.


Lang antwoord: Met het presenteren van deze web site over het Digitaal Woonhuis Vermeer willen de makers van deze site, kunsthistoricus drs. Kees Kaldenbach en industrieel ontwerper ir. Allan Kuiper iets moois bereiken.

 

Maar eerst leggen we uit waar we begonnen:

(Afbeelding rechtsboven toont "amoris causa" van de buitenzijde van de kijkkast door Samuel van Hoogstraten in de National gallery, Londen, ca. 1655-1660)

Beginsituatie

Als door de bliksem getroffen stond Kees Kaldenbach in 1975 in het Kunsthistorisch Museum te Wenen voor "De Schilderkunst" met de kroonluchter, van Johannes Vermeer. Bovendien verscheen in dat jaar het excellente boek van Albert Blankert, met alle bekende Vermeer-schilderijen en vele archiefdocumenten. Later studeerde Kaldenbach Kunstgeschiedenis. Met deze grote site wil hij Johannes Vermeer op digitale wijze bedanken voor al het kijkplezier dat hij met zijn schilderijen heeft geschonken

Industrieel ontwerper ir. Allan Kuiper maakte in 1996 al een CDrom over Delft, met oa. een 3D scheervlucht naar de stadspoorten die Johannes Vermeer afbeeldde in het 'Gezicht op Delft'.

Via e-mail en Internet vonden Kaldenbach en Kuiper elkaar, wisselden informatie over elkaars werk uit, en togen aan het werk. Het creatieve plan groeide zienderogen.

 

Wat werd ons doel?

We wisten dat het maken van een digitaal Vermeer-huis met veel inspanning mogelijk zou zijn. We wilden het wél op eigen kracht doen, zonder financiële steun van buiten, met een budget van nul Euro, gaandeweg ontdekkend wat allemaal mogelijk is als je het huis van Johannes Vermeer zo professioneel en verantwoord mogelijk reconstrueert en gratis presenteert op het Internet. We konden ons doel niet al te hoog stellen op het visuele 3D niveau van Hollywood vanwege de beperkte beschikbare tijd en het afwezige geld.

Voor advies kregen we deskundige hulp van vele kanten. We hebben contact gezocht met professionals die ons ook enthousiast hielpen binnen het budget van nul Euro: Henk Zantkuijl voor de architectuur, Marieke de Winkel voor de kleding, en vele anderen die ons in de loop van twee jaren met raad en daad hebben bijgestaan. Last but not least noemen we het Rijksmuseum, Amsterdam dat ruime onderzoeksfaciliteiten verleende en alle beeldmateriaal beschikbaar stelde.

We voerden dit project vooral uit om het plezier van het scheppen, maar er is ook een element van professionele trots: "Yes I can".

Go to the full Menu of art history tours.


Respons van pers en TV

TV

Dit project wordt uitgebreid getoond in de BBC-documentaire-met-detective-karakter over het leven van Johannes Vermeer, die op 29 maart 2003 op BBC 2 werd uitgezonden.

Verschillende Japanse TV stations hebben ook aandacht geschonken aan deze site.

Radio

Radio West

BRT Radio 1

Radio Netherlands Wereldomroep heeft in maart 2004 een Engelstalig programma uitgezonden over Delft en Vermeer. Dit in de vorm van interviews met Anthony Bailey, Philip Steadman en Kees Kaldenbach, opgenomen in 2004. Na de uitzenddatum zal het programma hier via MP3 te beluisteren zijn.

Pers

Zie verder de redactionele aankondigingen in deze bladen:

Ruim een dozijn nationale en regionale kranten in Nederland hebben over deze web site bericht tussen 30 december 2002 tot circa 17 januari 2003. Verder deze bladen:

 

American Artist (USA)

Art Magazin (Duitsland)

Atlantis (Portugal) maart-april 2003, p. 40

Connaissance des Arts (Frankrijk) januari 2003, p. 122.

Delf Cultuurhistorisch Magazine (2002 - nr 4, p. 10)

Delftsche Courant (twee volle pagina's op 28 december 2002 en 18 januari 2003)

Historians of Netherlandish Art - News (in druk, en op het Internet)

Holland Herald / KLM (mei 2003, p. 43)

Informatie Professional & IP Online

Kunstwereld

Leonardo Magazine (International) februari 2003

Luister

Mauritshuis in Focus, Jrg. 15 nr. 3, dec. 2002, p. 6-7.

MuseumVisie (nr. 2002-3 p. 10 en nr. 2003-1)

Muziek & Onderwijs nr 1, 2003, p. 24.

Natuur & Techniek Wetenschapsmagazine, januari 2003.

NRC Handelsblad (interview) 18 januari 2003, p. 10.

Poppenhuizen & Miniaturen, nr. 62, dec. 2002, p. 15-16.

Recreatie & Toerisme

Spiegel Historiael, jrg. 38, nr. 1, januari 2003, p. 46.

De Standaard (België), 21 januari 2003.

Trouw (een interview), 16 januari 2003

Washington Post (USA)

Weltkunst (Duitsland) februari 2003.


Boeken

De tekening van het Vermeer huis werd gepubliceerd in Japan in een boek over Vermeer. De titel is 'Guessing a riddle, Vermeer' door de auteur Yoriko Kobayashi (ze was een student van Dr. Blankert). De uitgever is Shincyo-sha, 2003.


Online Internet nieuws

Te veel links om op te noemen. Zie www.google.com

Zeer bijzonder zijn de directe links op de sites van de Nederlandse Ambassades in Washington en Londen.


Dankbetuiging:

De Grand Opening Ceremony van 17 januari 2003 is financieel ruim ondersteund door kunsthandel Johnny van Haeften Ltd, London, en door de Delftsche Courant. Het Amsterdamse Rijksmuseum stelde overvloedig beeldmateriaal beschikbaar.


 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.