De schilderkunst / De kunstenaar in zijn studio

 

Vermeer's absolute meesterwerk met zijn spannende kroonluchter was 'De Schilderkunst', ook wel genoemd 'De kunstenaar in zijn studio', geschilderd ca. 1666-1668, nu in het Weense Kunsthistorisches Museum (detail rechts.

Het was in het bezit van Vermeer bij zijn overlijden, maar het werd buiten de inventaris-opname van 1676 gehouden.

Het schilderij werd overgedragen van Vermeer's weduwe Catherina Bolnes aan haar moeder Maria Thins op 24 februari 1676. Het werd vervolgens verkocht op een veiling in Delft op 15 maart 1677.

 

Noot : Montias 1989, pp. 323; 338-339 (doc no 301, 363). Dit voorwerpen werd niet als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

Gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.