Bedstede

 

Bedsteden vormden een nagelvast onderdeel van de betimmering van elk huis (en dus ook van het huis van Vermeer) en werden dus niet opgesomd als onderdeel van het interieur. Matrassen, gordijnen en beddegoed vormden echter bij elkaar een grote en kostbare investering voor het huishouden. Zie dekens.

Men sliep half zittend vanwege traditionele opvattingen over gezondheid; plat slapen zou schadelijk zijn. Onder de bedstede konden zich een of meer grote laden bevinden waarin het spreekwoordelijke 'ondergeschoven kind' werd opgeborgen.

Rechts gordijnen van een bedstede uit het poppenhuis van Oortman, Rijksmuseum.

De groene gordijnen werden ook al genoemd in de invantaris uit 1623 van goederen "verkocht" door Reynier Jansz (Vermeer's vader), aan Balthasar Gerrits (de vader van Digna Baltens, Vermeer's moeder).

Bedsteden waren een plaats voor slaap, liefde en dood. Zie een tekst over begraven.

Noot: Foto Copyright Rijksmuseum stichting, Amsterdam. Het Rijksmusem heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van dit project Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer. De auteur maakte er een keuze uit het omvangrijke foto-archief. Het daar gekozen fotomateriaal is vervolgens door het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.

Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft NIET opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van de naam van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.