Opde [boven] voorkamer. Kamer L

 

 Vermeers studio.

Functie van de ruimte: Schildersatelier van Johannes Vermeer. Omdat Vermeer een fijnschilder was, werd de kamer zeer schoon en zo goed mogelijk stofvrij gehouden. Van zijn Leidse collega Dou is genoteerd dat die na het betreden van zijn eigen atelier eerst stil ging zitten om alle stof te doen settelen. Het atelier werd vaak 'schildercamer' of 'winkel' genoemd. (Henny 43).

Inventaris: "twee spaense stoelen; een rotting met een yvooren knop daer op [= schildersstok / Mahlstick ?]; twee schilders eesels, drye [drie] paletten; 6 paneelen; tien schilderdoucken; drye bondels alrehande slach van printen; een lessenaar voorts soo hier ende daer eenige rommeling niet waerdig om yder bysonder gestelt te worden. een eyken houte uyttreckende tafel met een blad daarop; een hout kasie met laatgens. "

Zie de originele documenten van het Gemeentearchief Delft. Goederen in bezit van Catharina Bolnes, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7. Goederen in gezamenlijk bezit van Catharina Bolnes en Maria Thins, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

Noot : Deze voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de assistent van notaris J. van Veen , in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

 

 

 

 

 

Dit interieur door Pieter Jansen Elinga, ca. 1670, toont een boven voorkamer. De vloer bestaat uit plavuizen. Er zijn twee vensters. De ingang van de kamer ligt rechts. Vergeleken met Vermeer's schilderwerkplaats is de trap op een andere plaats gesitueerd. Vermeer's studio is ook kleiner dan de hier getoonde ruimte. Wellicht liepen de balken van de zoldering bij Vermeer's huis van voor naar achteren in plaats van overdwars?

2013 Hot Vermeer news we will discuss: vanityfair.com, article about Tim Jenison

Lit. Henny, Xenia, 'Hoe kwamen de Roterdamse schilders aan hun verf? 't Hemelrijck, leverancier van schildersbenodigdheden' in Nora Schadee ( ed.) Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw, Historisch Museum Rotterdam, Waanders, Zwolle, 1994: 43-54.

Marieke de Winkel, 'The Interpretation of Dress in Vermeer's Paintings' in Vermeer Studies, edited by Ivan Gaskell and Michiel Jonker, National Gallery of Art, Washington DC, 1998, 327-339.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.