' Paletten

 

'Drye [drie] paletten', Opde [boven] voorkamer, Vermeer's studio. Kamer L.

Zie Philip Angel, een Leidse schrijver over kunsttheorie en kunstpraktijk, 1642.

Een mooie visuele uitleg door een 18de eeuws schilder is geschreven door Simon Eikelenberg in zijn manuscript Aantekeningen over Schilderkunst, uit 1700. (Regionaal Archief Alkmaar, collectie verwervingen nrs. 390-394).

 

Tekst-regels van boven rechtsom naar beneden:

" op't Pallet leijt men de veruw Aldus:

Osse swart

Lampswart [= roet]

Koolswart

Omber; van links naar rechts: Dicipili ; bruind ; noch bruijnder ; noch bruijnder [ingrediënt wellicht 'bruinsteen / manganese?]

Bruijnoker

Schijtgeel = [bruin schijt / schietgeel, gemaakt van de Rhamnus-bes ; geldt ook als laxatief]

Geeloker

Wit

Van links naar rechts: fermiljoen = rood ; Bruijn root ; Lake = blauwe lak

Van links naar rechts: Carmozij = Karmozijn / Karmijnlak, diep rood ; Wat roder ; Wat bruijnder "

Tekst rechtsboven: "De soorten der Verwen die men int schilderen gebruijkt zijn dese navolgenden..."

Voor Simon Eikelenbergs palet zie ook Ernst van de Wetering, "Rembrandt. The painter at work" p. 132ff.

Voor andere schildersbenodigdheden van Vermeer zie de zolder.

 

Detail van een schilderij, voorstellende spullen in een studio van een kunstschilder, met een bundel van penselen, een open metalen doos met olie om penselen schoon te maken door ze langdurig in te dopen. De verf komt dan los en zakt naar de bodem. De hangende flesjes bevatten wellicht een voeistof dat verf doet drogen. Schilderij door Cornelis Gijsbrechts, coll. Statens Museum for Kunst, Kopenhagen.

 

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

Artikel door Margriet van Eikema Hommes in: Hartwig [_________titel/jaar?] pag. 96.

Portret van Simon Eikelenberg, door C. Pronk/J. Houbraken, onderschrift van A. v. Loon

Zie ook het artikel door Ineke Pey in Looking Through Paintings, door E. Hermens, red.De Prom, Baarn The Netherlands, en St. Leids Kunsthistorisch Jaarboek, 1998

 

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.