Boven op de solder. Kamer N

Functie van de ruimte die zich in het grote huis en/of in het achterhuis bevond: Opslag ruimte, met name voor de handelsvoorraad schilderijen. Het werd wellicht als werkruimte gebrukt voor het wrijven van verf. Mogelijk ook slaapruimte van de meid (hoewel er hier geen aanwijzing is dat er een bed aanwezig was).

Inventaris: "een steene tafel om verruwe te vrijven met de steen daerby; een tiene wiech; dertien kleerstocken."

Zie de originele documenten van het Gemeentearchief Delft. Goederen in bezit van Catharina Bolnes, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7. Goederen in gezamenlijk bezit van Catharina Bolnes en Maria Thins, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

Zie de tekening door Andries Both onderaan!

 

 

 

 

 

 

 

Noot : Deze voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de assistent van notaris J. van Veen , in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke te Winkel. C. Willemijn Fock, Titus M. Eliëns, Eloy F. Koldeweij, Jet Pijzel Dommisse, Het Nederlandse interieur in beeld 1600 - 1900 Waanders, Zwolle 2001, p. 27.

 

 

Deze tekening in zwart krijt door Andries Both toont een zolder met nog een daar boven liggend gedeelte, een 'vliering'. In Vermeer's huis bestond deze extra etage wellicht niet.

Vermeer handelde in schilderijen. Het is zeer waarschijnlijk dat zijn handelsvoorraad op zolder werd bewaard. Er waren zolders in het hoofdgebouw en in het bijgebouw.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.