Struycken over Vermeer

 

Struycken, een abstract schilder, spreekt over Vermeer, de "schilder voor andere schilders".

 

"Er zijn kwesties bij Vermeer die mij sinds lang bezighouden [...]. Die betreffen de verschillende 'gradaties' van abstractie binnen een schilderij. Zo schildert Vermeer vaak een geblokte marmeren vloer met vegen verf op een manier die doen denken aan het werk van een huis en decoratieschilder die 'marmert'. In een zelfde schilderij worden dan andere onderdelen op weer een heel andere manier voorgesteld. In zeker opzicht imitatiever of soms gedetailleerder.

Ook is zijn kleuropvatting merkwaardig. Binnen een schilderij komen verschillende samenhangen van kleur voor die gereserveerd worden voor afzonderlijke onderdelen van de voorstelling. Zo zijn in zijn schilderijen bijvoorbeeld de schilderijen die hij afbeeldt afzonderlijke gehelen van kleur waarvan hij de verhoudingen niet verder op andere plaatsen gebruikt. Als je het heel extreem stelt lijkt een schilderij (soms) te zijn samengesteld uit verschillende opvattingen over samenhang tussen kleuren.

Ik schrijf u dit om duidelijk te maken dat opvattingen en overwegingen die leiden tot beslissingen in een kunstwerk voor mij heel zwaar wegen."

 

Fragment van een brief van Struycken aan Kaldenbach, 30 juli 2000.


 

Zie de ontwerpfasen door Struycken met verschillende portret-experimenten in een aparte pagina!

Compters & Design: Zie V2 Instituut voor instabiele media.

Zie ook Hoge School van de Kunsten Utrecht.

Zie Heimat voor een andere interessante combinatie van Kunst & Technologie.

 

Meer over de auteur Kaldenbach klik author.


Tekst copyright Peter Struycken.