Stoelmassage in Amsterdam door masseur drs. Kees Kaldenbach.

Over Belastingregels voor werkgever

 Beschrijving van de stoelmassage door Kees Kaldenbach

 

 

Belastingtechnische informatie voor de werkgever

Loonbelasting. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen. Besluit van 21 december 2001, nr. CPP2001/1450M art. 6 Bron: www.minfin.nl De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten:

Inleiding: Op het gebied van de loonbelasting/premie volksverzekeringen is mij een aantal vragen voorgelegd. Hierna wordt een overzicht gegeven van de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden.

ARBO-verstrekkingen en stoelmassage

Vraag.

Is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking, als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, als werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een stoelmassage door een daartoe erkend bedrijf te ondergaan? Bij deze stoelmassage gaat het om drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van aan het werk gerelateerde ziekten, zoals stress en RSI.

Antwoord.

Een werkgever is op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico's voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt. Tevens moet de werkgever op grond van artikel 4, eerste lid, van de genoemde wet een ziekteverzuimbeleid voeren, waarvan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Gelet op het voorgaande en op artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, is een stoelmassage een vrije verstrekking, indien:

a. de werkgever een ARBO-plan heeft;

b. de stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt;

c. de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt;

d. de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;

e. er geen sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

Aftrek voorbelasting; afnemer prestatie; stoelmasseuse

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen

Besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

Een ondernemer sluit met een masseuse contracten af, waarbij de masseuse tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht.

a. Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja,

b. Kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? zo ja,

c. Is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing?

Antwoord

a. De werkgever contracteert en betaalt de masseuse. De werkgever kan gelet op het contract met de masseuse en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.

b. De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting.

c. De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen.

De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.

Over de Stoelmassage gegeven door Lichaam en Ziel, drs. Kees Kaldenbach:

Ik prefereer geen gebruik te maken van een voorover-leun-stoel. Daarentegen maak ik liever gebruik van een eenvoudige keukenstoel of kantoorstoel, omdat ik daarmee beter contact kan houden met het lichaam van de ontvanger (gezicht, nek, schouder, rug) en beter kan werken met de armen en handen.

Een handicap van de cliënt is geen enkel bezwaar. Medische gevallen kan en wil ik echter niet behandelen, want ik ben getraind als masseur, niet opgeleid als fysiotherapeut.

Clienten verzoek ik een formulier Vrijwaring van medische gevolgen te tekenen.

Ik spreek Nederlands, Engels, Duits en ook enig Frans en Italiaans ; studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lichaam & Ziel is de bedrijfsnaam waaronder ik werk; ik kan de werkplek opzoeken, en beschik voor lichaamsmassage ook over een grote massagetafel.

Nieuw! Een bedrijf in de non-profit sector heeft na de 2e betaalde opdracht recht op 1 serie stoelmassages per jaar (van max. 7 personen, 20 min.) voor de halve prijs, indien er gedurende een jaar een permanente link wordt geplaatst op de site van het bedrijf naar deze site.

Misschien geeft u uw collega's op het werk eens de massageverrassing kado?

 

Beschrijving van de stoelmassage door Kees Kaldenbach

Klik hier voor lichaams-massage.

Klik hier voor de Vierhanden massage

Verslagen van ervaringen door cliënten.

Zie ook Akademie voor Massage en Beweging www.akademie.nl en certificaat.

 

Reactie, vragen?

Praktijk voor Toegepaste Massagekunst, Kees Kaldenbach, kalden@xs4all.nl Haarlemmermeerstraat 83hs, 1058 JS Amsterdam (bij het Surinameplein, ringweg s106, tram 1 en 17). Zeven dagen per week geopend. tel 020 669 8119; mobiel 06 - 2868 9775.

Ik geef deze massage op verschillende adressen: op uw werkadres, op mijn huisadres (zie boven), of in Beautylinks, het multi-professionele beauty center, adres Leidsekade 101, vlak bij het Leidseplein, of naar wens in uw eigen huis of in uw hotelkamer.

Masseur Kees Kaldenbach werkt samen met vele andere masseurs, mannen en vrouwen. Hij werkt tevens in Amsterdam's beste en meest luxueuze hotels en schoonheidsinstituten.

Lichaam & Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 3419 6612.

Zie ook Akademie voor Massage en Beweging www.akademie.nl