Kan / Kannebord

'Een kannebort [bord met knoppen om kannen aan het oor op te hangen], Int agter keukentgen. Kamer J

'Elff aerde kannen met tinne decksels daer op', Int Camertie aende voorsz. [hiervoor genoemde grote] zaal. Kamer G.

Gezien het totale aantal waren er genoeg kannen in huize Thins/Vermeer om de elf kinderen en de volwassenen een eigen kan te geven bij het eten. Volwassenen en kinderen dronken licht of zwaar bier. Bier voorkwam de ziekten die door besmet water werden veroorzaakt. Zie vuilnis en ontlasting.

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.

Afbeelding geheel boven uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 111.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.