Delftse Markten

De stad leeft niet alleen van de vrije stadslucht (hoewel - "Stadtsluft macht frei" zeggen ze in Duitsland). De stad leeft van voedsel, verbouwd door boeren die woonden en werkten in het het omliggende platteland. In de Republiek was met name de tuinbouw en de melk-veeteelt zeer professioneel ontwikkeld en geheel op de marktwerking gericht. Verse aanvoer was in steden steeds nodig want bij gebrek aan koeling was voedsel beperkt houdbaar (houdbaarheid kon wel verlengd worden door voedsel te roken, zouten, drogen of inmaken). Graan als volksvoedsel werd in hoofdzaak ingevoerd van verre, met name uit de Oostzeelanden.

Huisvrouwen, meiden en anderen gingen inkopen doen met een shopping emmer.

 

Dit zijn de belangrijkste markten:

Vis: Riviervismarkt werd verkocht bij de Nieuwstraat. Zeevis bij visbanken aan de Hippolytusbuurt.

Vlees werd in de Vleeshal verkocht. Binnen de hal waren 22 kramen verhuurd aan handelaren. De huid van het geslachte dier moest naast het te verkopen vlees worden gelegd. Als uithangteken staan twee stenen koeiekoppen aan de gevel.

Graanmarkt was dagelijks rond en achter de Oude Kerk ; 3x per week aan de Havenbrug over de Binnenwatersloot ; en speciaal voor de bierbrouwers aan de Koornmarkt.

Algemene weekmarkt op donderdag. Pluimvee tussen Choorstraat en Poelbrug. Groente en fruit in het seizoen op de Warmoesbrug bij het einde van de Nieuwstraat. Fruit werd ook bij de stadspoorten verkocht. Groente mocht ook in kruiwagens langs de huizen worden uitgevent.

 

Stadsbewoners werkten hard. De Engelsman Burnet rapporteert in 1711: "On Sundays people travelled, windmills were in operation, farmers were seen at work and shops were open just as on weekdays." (Lit: C. Datema, 'British Travellers in Holland during the Stuart period. Edward Browne and John Locke as tourists in the United Provinces'. Thesis, Vrije Universiteit, 1989, p. 147.)

 


Literatuur:

750 jaar Delft, Delftenaren en hun markten en winkels, Waanders uitg. 1996, p. 203.


This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.