Thuis bij Johannes Vermeer

Na de dood van Johannes Vermeer in 1675 werd in diens huis een volledige inventaris gemaakt van huishoudelijke voorwerpen. Deze inventarislijst bevatte niet alleen de voorwerpen, maar ook de namen van alle kamers van zijn huis. Het Vermeerhuis werd in de negentiende eeuw echter afgebroken om plaats te maken voor een grote kerk.

Met de deskundige hulp van een architectuurhistoricus is het nu mogelijk geworden een volledige plattegrond en opstand van de architectuur te maken van het Vermeerhuis. Op basis van die plattegronden is nu een 3D 'Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer' te bezoeken.

Het gehele project is nu op Internet toegankelijk, zowel de 3D uitvoering van het huis, als de per kamer gegroepeerde illustraties van meer dan 150 huishoudelijke voorwerpen. Het Rijksmuseum te Amsterdam heeft onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld en leverde een grote hoeveelheid beeldmateriaal voor deze Internet site.

De 'Grand Opening' van deze gratis Nederlands en Engelstalige Internet site heeft plaatsgevonden op vrijdagmiddag 17 Januari 2003 om 16:45 uur in de Delftse Maria van Jessekerk (ingang Burgwal) die nu de plaats inneemt van het Vermeerhuis. (Foto's door Kees Kaldenbach).

Tijdens de openingspresentatie heeft de pers en het publiek via een video-beamer kennis genomen van de site, die door de bouwers van deskundig commentaar werd voorzien. Deze 'Grand Opening' is afgesloten met een concert van in Delft gecomponerde zeventiende-eeuwse dansen, opgevoerd door het kamerorkest Camerata Vermeer. Tenslotte volgde een glas wijn en een unieke exit door de 'bloemenkamer', exact op de plaats van het voorhuis van Vermeer.

 

17 januari 2003: ongeveer 280 gasten luisteren naar Henk Zantkuijl tijdens de Grand Opening van het Digitale Vermeerhuis.

- Grand Opening van het Digitale Vermeerhuis

Klik hier voor een grote foto van de openings-speech.

Het inschakelen van een nieuwe web site is vaak niet meer dan een kwestie van een knop omzetten in de techniek. Hier vond echter een Grand Opening plaats met uitleg door de makers, Kees Kaldenbach (kunsthistoricus), en Henk Zantkuijl (restauratie architect, voorheen verbonden aan de TU Delft. Zantkuijl was ook betrokken bij de restauratie van het Rembrandthuis in Amsterdam). Dr. Albert Blankert (auteur van vele Vermeer-boeken) gaf vervolgens zijn beoordelings-speech met zijn loftuiting.

Onderzoeksfaciliteiten werden beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum, Amsterdam dat ook ruim beeldmateriaal voor dit project inbracht. Allan Kuiper (industrieel ontwerper en Internet-ontwerper) heeft wonderen verricht met zijn navigator en zijn 3D films.

Voorste rij, van links naar rechts: Mw. _?__ , Henk Zantkuijl, Wim Weve, Albert Blankert, Marten Jan Bok.

- Kamermuziek door Camerata Vermeer

Camerata Vermeer speelde een keuze uit de Vrede-triomph ofte Thalia's Lust-hof, dansen in A groot van zijn stadgenoot Dirck Scholl, gepubliceerd in 1678. Deskundigen nemen aan dat dit de enig overgebleven bladmuziek is uit het Delft van Vermeer. De volgende musici verlenen medewerking: Theo Muller, Franc Polman en Pieter Affourtit (viool), Cassandra Luckhardt (viola da gamba), Tilman Gey (clavecimbel). Plannen voor het samenstellen van een muziek-CD worden gemaakt.

Een paar jaar geleden heeft aan andere muziekgroep, Boumeester Consort twee suites gespeeld uit de serie Dansen door Dirck Scholl. Zij werden uitgevoerd op 1 april 1990 in Studio BFO, Hilversum. De violen werden in "scoloratura" gestemd. Luister naar deze 11 minuten durende MP3 file!

 

 Camerata Vermeer speelt werken van de Delftse componist Dirck Scholl

Kamerorkest Camerata Vermeer gedirigeerd door Theo Muller (in blauw shirt) spelen voor het projectiescherm van 3 x 4 meter.

- Glas Wijn

Het glas wijn brengt het Vermeer-schilderij in Berlijn in herinnering.

- Exit

Exit via de 'bloemenkamer', exact de plaats van het voorhuis van Vermeer.


Programma-onderdelen

vrijdagmiddag 17 Januari 2003

16.30 Binnenkomst door voordeur van Maria van Jesse kerk aan de Burgwal, Delft (vlak bij de Markt).

16:45 Officiële opening van het Digitaal Woonhuis Vermeer door restauratie-architect Henk Zantkuijl. Hij legt uit hoe hij de architectuur herschapen heeft.

16.55 Uitleg met beeldprojecties: video-beamer beelden van het Digitaal Vermeerhuis toegelicht door de makers, kunsthistoricus drs. Kees Kaldenbach en ir. Allan Kuiper, 3D, navigator en internet-bouwer. Vergelijking met kleuren-dia's van Vermeer-interieur schilderijen.

17.25 Nawoord door dr. Albert Blankert (auteur van standaardwerken over Vermeer)

17.30 Afsluitende opmerkingen door Mr. Jan Somers, vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Maria van Jesse kerk.

17:40 Camerata Vermeer speelt werken van de Delftse componist Dirck Scholl

17:55 Glas wijn [vruchtensappen zijn ook aanwezig]

18:15 Verlaten van het gebouw via uitgang Oude Langendijk door de "bloemenkamer", exact op de plaats van het voorhuis van Vermeer.

 

Sponsors: Kunsthandel Johnny van Haeften Ltd. London ; Delftsche Courant ; Rijksmuseum, Amsterdam


Weest welkom!

This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 1, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.

Dank aan de web-wizard ir. Allan Kuiper voor zijn prachtige navigator.