Groot schoorsteenkleed (afdekkleed)

Een (dito) schoorsteenkleed, Inde groote zael, Kamer I. Dit voorwerp, niet te verwarren met een schoorsteenval, was en vrij groot kleed dat de gehele schoorsteen-opening kon afdekken tijdens het zomerseizoen. Schoorstenen konden tegen de tocht ook worden afgedicht met gekromde schotten die met leer waren afgewerkt. In zeventiende eeuwse inventarissen worden deze soms aangetroffen (mondelinge informatie Zantkuijl, 2001).

 

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Aanvullende informatie Henk Zantkuijl.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.