Mes [+ vork ?]

 

Messen en vorken zijn niet genoteerd in de inventaris. Er waren natuurlijk wel messen aanwezig om mee te eten. De vork werd pas in de loop van de 18de eeuw aan tafel gebruikt in nette gezinnen. In het algemeen werd met de lepel uit de centrale pot gegeten, die op de grond of op tafel stond. Vlees en vis werd met mes en lepel gegeten.

Messen werden gescherpt aan een slijpplank. (Pijzel, Pronkpoppenhuis, 2000, p. 169.)

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft niet opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.

Afbeelding(en) uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 281.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.