Kinderspel

Voorwerpen die te maken hebben met kinderspel zijn niet aangetroffen in de inventaris van huize Thins/Vermeer. Is dat om dat deze afwezig waren of omdat ze te weinig waarde vertegenwoordigden?

Kinderspeelgoed - Amsterdams Historisch Museum.

 

 

 

 

Noot : Deze voorwerpen zijn GEEN onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.

Afbeelding onder uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 15.

Lit: Jan Baptist Bedaux en Rudi Ekkart, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700. Ludiun Gent/Amsterdam. Tent. cat. Frans Halsmuseum, Haarlem 2000 en Koninklijk Museum van Schone Kunsten, Antwerpen 2001.

Rudolf Dekker, Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1995.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.