Een vergulde wijnkan

"1 vergulde wijncan"

Een vergulde wijnkan met een bijpassende vergulde schotel zijn te zien op het schilderij 'Vrouw met Water / Wijn kan' in het Metropolitan Museum of Art, New York City.

Michael Montias schrijft over deze kan:

"Er is slechts een voorwerp via een van haar testamenten geschonken door Maria Thins aan haar dochter Catherina, dat is afgebeeld in een Vermeer-schilderij." [...] "Een vergulde kan is zo'n bijzonder en kostbaar voorwerp, dat ik betwijfel of er nog zoiets aanwezig kon zijn in het Vermeer-huishouden."

Op mijn verzoek legde Michael Montias in 2003 uit:

"I had written about the wine jug on p. 190 of the English edition of my book [Vermeer and his Milieu] that Maria Thins had given to her daughter Catharina in 1657 and confirmed "in one of her testaments" (actually the second) in 1662 a "gilded wine tankard" (p.317). In the Dutch edition, a much more complete version of the testament is available. On p. 361, the text reads "1 vergulde wijncan"."

Gegeven de nette ochtendkleding van de vrouw en haar nuchtere uiterlijk lijkt er geen grond te zijn om het schilderij te hernoemen in "Ochtendwaken, wijndrinkende vrouw bij het venster, met behoefte aan wat frisse lucht"

Tegen 1676 kan de vergulde kon reeds verkocht zijn, of naar de lommerd gebracht vanwege financiële problemen in de Vermeer familie sinds 1672. Als de kan nog steeds in huis was moest hij illegaal verborgen zijn gehouden voor de notaris of diens assistent.

 

Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft niet opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De inventaris is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.