Voorstel

voor het maken van een CD Rom of televisieprogramma

Foto-mappen met een zo compleet mogelijke documentatie-collectie van stadsgezichten, profielen en kaarten, samengesteld door ondergetekende, bevinden zich in de bibliotheek van het Mauritshuis. Die verzameling gegevens is zo groot en overweldigend gedetailleerd dat het maken van een overtuigende computer-animatievlucht zeker mogelijk is.

In 1998 is de eerste fase van deze wens in vervulling gegaan. In de maanden september en oktober 1998 is een 3D computer weergave gemaakt van de stad Delft zoals die in 1660 er uit zag. Een stadsplattegrond is gescand en in een computer overgebracht, Daarna is de afbeelding nauwkeurig, lijn voor lijn, huis voor huis, overgebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Vanuit dit informatiesysteem kan men op een computerscherm voor het eerst in de geschiedenis een vogelvlucht over een model van het 'Delft in 1660' maken. Al dit digitale werk wordt uitgevoerd door de faculteit Geodesie (Landmeetkunde) van de Technische Universiteit Delft en door Cross Worlds. Bovendien hebben de makers van die 3D-kaart ook via een zij-aanzicht van die digitale kaart het Gezicht op Delft van Vermeer digitaal weergegeven. Dit alles is uitgevoerd ter gelegenheid van '50 jaar Geodesie', om te tonen waartoe de moderne GIS-technologie in staat is.

Klik hier voor afbeeldingen en voor een uitgebreide beschrijving.

Van 10 november 1998 tot 7 januari 1999 was deze presentatie te zien in het Techniekmuseum te Delft.

Vanwege de beperkte investering in tijd en werkkracht kon er echter door Geodesie slechts beperkt detaillering worden aangebracht. Dit project verdient het verder te worden uitgebouwd. Om een werkelijk adembenemend schouwspel te bereiken gaan enthousiaste computer-specialisten verder werken aan een 3D-uitvoering van het water, de schepen, de ophaalbrug, de wolken en andere bewegende onderdelen. Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot een presentatie in een TV-programma en/of een cd-rom.

Het nauwkeurig weergeven van de schepen zal moeilijk zijn vanwege de gecompliceerde, gebogen vorm. Er is over die schepen intussen echter al veel documentatie verzameld. Met behulp van bestek-lijsten, bouwtekeningen en lijnenplannen uit de 17de en 18de eeuw is het nu mogelijk een goed 3D model te maken. Dat geldt voor elk van de vier of vijf verschillende scheepstypen op het schilderij van Vermeer: van de trekschuit linksvoor tot de twee haringbuizen geheel rechts. Ook dat zou - volgens het Scheepvaartmuseum Amsterdam - een wereldprimeur zijn.

Daarvoor is nu wel de inbreng en inzet nodig van specialisten. Studenten en medewerkers van de vakgroep Industrieel Ontwerpen gaan hier - naar verwachting - aan werken. In het kader van de eigen studie en/of stage nodigen we daarom geïnteresseerde studenten uit mee werken aan de modellering van schepen of andere bewegende onderdelen. Men kan op die wijze aktief meewerken aan dit grensverleggend project.

In de lente van 2001 is een virtuele QuickTime wandeling gemaakt, die begint naast de de Rotterdamse poort, vervolgt door die poort. vervolgt over de brug, dan langs de Schiedamse poort, door de Kethelpoort, naar de aanlegsteiger van de trekschuiten voor de Schioedamse poort.

Wij zoeken hulp van mensen die iets weten over de bewoners - rond 1660 - van de huizen rond de Schiedamse en Rotterdamse poort en de naastliggende straten.

Dit digitale werk kan het voor de toekomstige toeschouwer mogelijk maken zich te verdiepen in Vermeer en in de wereld achter het schilderij van Vermeer. Kennis voedt zo waardering en waardering zal kennis verder doen groeien.

Om de cd-rom veelzijdig en boeiend te maken kan een bespreking van andere onderwerpen (bijvoorbeeld een bespreking van kunstenaars en opdrachtgevers - en van delfts blauw aardewerk) worden toegevoegd om het project ook commercieel verantwoord te maken. De 3D plattegrond van 'Delft in 1660' zal daarbij voor een ongekend goede interface zorgen.

Indien u interesse heeft in dit project en nadere informatie wenst kunt u mij een email sturen: kalden@xs4all.nl. Maar ook als u Vermeer - of dit project boeiend vindt kunt u mij even schrijven.

 

 

Laatste update 27 maart 2002