Vermeer. Detail van de deuropening. Het muuranker is vastgezet in het oudere houten frame van het huis, dat gelijkenis vertoonde met middeleeuws "vakwerk". De muur rechts heeft geen zichtbaar muuranker en wordt dus waarschijnlijk gesteund door een scheidingsmuur aan de binnenzijde. Er rechts is dus sprake van een afgescheiden kamertje. UIt de opgraving weten we dat dit kamertje geheel onderkelderd was.