DS

Dirk Jansz. Scholl (1641-1727). Born in Brielle, he became the organ player and leader of the Collegium Musicum in Delft. Mastered organ, violin, gamba, clavichord. He composed chamber music which was probably played by the Collegium Musicum.

Lived at Markt and Oude Delft. In 1666 an inventory was made, probably in the latter house, fully published by Meilink (see below). This inventory lists both the rooms and the objects found in them - compare Vermeer's house on Oude Langendijk). Apart from the many music books one would expect to find, there is a remarkable group of very costly instruments: a 'dubbelde clavercoort met pedaal' (= double clavichord with pedal); a 'enckelde clavercoord' (single clavichord) and a 'klaversimbael met een schraeg' (= harpsichord on a trestle support) along with a 'silvere klavercimbaelhamer' (silver clavichord hammer = ?) all in the front room downstairs. Vermeer painted many harpsichords with casings and designs like those made by Ruckert, the Antwerp builder.

Montias thinks either Vermeer or his mother in law Maria Thins owned a clavichord as well - but there is no proof for such a claim. It is rather impossible as Maria Thins did not have her own room in the house but shared the house with Vermeer, her daughter and their children. Please visit the Digital Vermeer house at www.johannesvermeer.info ; MP3 files of music by Scholl are also available there.

 

In Delft, Scholl also lived at Jacob Gerritsstraat, then until his death lived on west side of Jacob Gerritsstraat, 'near Spiegel bridge', at the corner of Kromstraat. The house had a hanging sign with a crowned writing hand.

In 1678 one of his neighbours around the corner printed some sheet music for Scholl: this was Pieter Oosterhout, book printer, who lived in the Kromstraat-steeg (alley).

Much earlier in his life, when Scholl worked in Arnhem, in the east of the Netherlands, he was part of another "Muziek Collegie"; there its members entered their painted arms in a memorial book. Scholl added this text under his coat of arms: "Is liefde dronckenschap, soo ben ik selde nuchter" (If love is being drunk, then I am seldom sober).

An example of his publications is this dance music: "Vrede-triomph ofte Thalia's lust-hoff", op. 6, published in Delft 1678. www.johannesvermeer.info contains MP3 files of this music by Scholl.

The New Groves encyclopedia of music mentions four solo songs:

- 'Olypodigro, ofte mengelmoes', 1voice + basso continuo (= clavecimber +cello)

- 'Rouw- en liefdetranen', 1 voice, 2 violen, viola da gamba, + b.c.

- 'Troost in ouderdom ...een tegenzang voor de jonkheyd', 1 voice + b.c.

- 'D'onnaspeurlijke naspeuring, bestaande in vraag, antwoord en toesang', 1voice + b.c.

More of his works have been listed by Thimo Wind: "Muziek in een Delftse catalogus uit 1708: het instrumentale oeuvre van Dirck Scholl", Tijdschrift voor Oude Muziek, 3/1990, p. 19-23.

 

A portrait of Scholl painted by De la Court is in the Prinsenhof Museum, Delft.

 

Note. L.J. Meilink-Hoedemaker, ' De inventaris van Dirck Scholl, een jonge musicus in Delft (1666)' in Facetten van Delft, Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985, H.K.L. Houtzager, red., p. 269-276. Edwin Buijsen, 'Vermeer en het muziekleven in zijn tijd' in De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer, Den Haag/Zwolle 1996, p.114. L.J. Meilink-Hoedemaker, Luidklokken en speelklokken in Delft, Proefschrift/ Dissertation Utrecht 1985, p. 81-83. Arms book in: D.J. Balfoort, 'Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw'. Nijhoffs Historische monografieën, Nijhoff, Den Haag, 1981.


=== The following notes in Dutch were kindly provided in a private message from Ms Meilink, January 2001 ===

P. 81.

Dirck Scholl was geboren in Brielle in 1641 als zoon van de klokkenist Jan Scholl. Hij was van 1661 tot 1665 organist en klokkenist in Arnhem. Hij werd al per 6 november 1664 in Delft benoemd tot tweede klokkenist en tot organist van de Nieuwe Kerk in de vacature die was ontstaan door het overlijden van Daniel Groen. De organist van de Oude Kerk, Hendrick van Stroombergh was de eerste klokkenist.

Dirck Scholl woonde ten tijde van zijn attestatie in maart 1665, kort na zijn vestiging in Delft, aan het Marktveld (GA Delft, archief hervormde gemeente inv nr 205, maart 1665). Na zijn huwelijk met Johanna van Noordt, dochter van de bekende Amsterdamse organist Jacob van Noordt, in juni 1665 was het echtpaar aan de Oude Delft gevestigd. (GA Delft AHG 205, november 1665). Johanna overleed in de zomer van 1666 in het huis van Dircks ouders in Brielle. Dirck Scholl hertrouwde in 1678. Bij de begrafenis van zijn eerste kind, in 1679 wordt voor het eerst het adres Jacob Gerritsstraat genoemd. (GA Delft Begraven Nieuwe Kerk dl 43, 17 april 1679). Tot zijn overlijden woonde Dirck Scholl in dit 'huys ende erve, staende en gelegen aende westsijde van de Jacob Gerritsenstraat, bij de Spiegelbrug', dat was voorzien van een uithangbord met daarop een gekroonde schrijvende hand (hoek Cromstraatsteeg).

Dirck Scholl overleed in 1727. Na het overlijden van Van Stroomberch in 1687 werd Dirck Scholl de eerste klokkenist. Zijn broer Cornelis Scholl, geboren 1659 in Brielle, en organist in Den Haag, werd nu in Delft benoemd als organist van de Oude Kerk en als tweede klokkenist.

Cornelis Scholl verhuisde met zijn gezin in 1687 naar Delft, waar hij op 27 mei 1701 het huis 'De vijff ringen' aan de Oude Langendijk kocht. Hij woonde daar tot zijn overlijden. Cornelis Scholl moest om gezondheidsredenen in 1726 stoppen met het bespelen van de klokken. Maar als organist bleef hij actief tot zijn overlijden in 1733. Het is mij niet bekend waar in Delft Cornelis Scholl woonde in de periode van 1687 tot 1701. Ik heb daar ook niet naar gezocht. Wel beschik ik over drie woonadressen van Cornelis Scholl in Den Haag.

De organist Hendrick van Stroomberch was sinds 4 juli 1637 als organist van de Oude Kerk in dienst van de kerkmeesters. En pas sinds 1 november 1655 ontving hij ook een wedde van de stad.Hij volgde in 1642 Jan van Schoonhoven op als klokkenist. Hij speelde vier maal per week op de klokken en verstak de voorslag een maal per maand. In 1662 werd met het oog op het nieuwe klokkenspel naast Van Stroomberch de jonge Daniel Groen (gedoopt 1643) benoemd als tweede klokkenist. Deze Groen overleed in oktober 1664 en dan komt de eerder genoemde Dirck Scholl in beeld. Van Stroomberch overleed op 8 januari 1687 en werd op 11 januari begraven in de Oude Kerk, vanuit zijn woning aan de Verwersdijk. Een dochter van Van Stroomberch trouwde met de Haarlemse organist en klokkenist Joan Dusart.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched 16 February 2005; Last update March 1, 2017. More info in the RKD site.