Welkom bij:

 

 

Brenda Susan Kaldenbach-Holtz

Binah Scribal Arts

 

 

 

 

For English Click here

Inleiding
Gedurende vele eeuwen hebben Joodse kunstenaars kalligrafie en ornamenten gebruikt om de vorm van de Hebreeuwse letters te herscheppen in ware kunstuitingen. Ik ontleen hieraan inspiratie als ik kunstwerken op papier maak waar ik Hebreeuwse tekst combineer met Joodse, symbolische afbeeldingen.
Ik ben gespecialisserd in geillunineersde kalligrafie. Mijn werken varieeren van brachot (zegenspreeuken) voor verschillende gelegenheden, bar- of bat mitswah cadeaus en ketoebot *(Joodse huwelijkecontracten). Alle werken zijn originelen gemaakt op hoogwrdig lompenpapioer en bewerkt met inkt, gouache en pastelpotloden.

Joodse kunst
Als een kunstenaar 'Joodse kunst' tracht te maken wordt hij of zij geconfronteerd met een dilemma. Aan de ene kant staat de joodse traditie afwijzend tegenover het maken van beelden en afbeeldingen die aanbeden kunnen worden. Toch maakt de joodse traditie geen bezwaar tegen schoonheid. Integendeel, het concept van 'hiddur mitswàh' schrijft zelfs voor dat elk voorwerp dat gebruikt wordt tijdens het vieren van Sjabbat en de feestdagen zo mooi mogelijk dient te zijn.
Ik houd me voornamelijk bezig met illustraties voor de vele ceremoniën die de hoogtepunten in de levenscyclus vieren. Zegenspreuken uit het gebedenboek zijn geschikt voor alles van de geboorte van een baby tot het halen van een academische bul. De priesterzegen bijvoorbeeld hoeft niet slechts te worden uitgesproken, maar zou ook kunnen worden opgeschreven om iemand er aan te herinneren dat hij of zij gezegend wordt. Citaten uit de Torah en uit het Hooglied zijn ook een bron van inspiratie.
De zeven zegeningen die uitgesproken worden tijdens de huwelijks- ceremonie vormen steeds een passend cadeau, of het nu gaat om een pas gehuwd stel of een echtpaar dat hun 25 of 50-jarig huwelijksfeest viert
Als ik een ketoebah of Joods huwelijkscontract schrijf ben ik zelf dubbel gezegend, want dan neem ik deel aan de vreugde in het helpen van de 'bruid om blij te zijn met de bruidegom'. Een omkadering met traditionele bloemen en dierenfiguren wekt de tekst verder tot leven: 'Ani ledodi v'dodi li' of 'Mijn geliefde is van mij en ik ben de zijne' (Hooglied 6.3).

Biografie
Ik ben geboren in New York City, waar ik beeldhouden studieerde aan de High School of Art and Design, gevolgde door een kunststudie aan de New York University. Daarna werkte ik als sieraden-ontwerpster tot ik naar Amsterdam verhuisde. Sinds het behalen van mijn Rietveld-diploma grafisch ontwerpen ben ik actief als een grafisch ontwerper en illustrator binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Mijn specialisatie is geïllumineerde kalligrafie. Ik heb meegedaan aan tentoonstellingen; de LJG Amsterdam (1991), Synagoge Delft (1998),B'nei Brith (2005, 2008). In 1997 vond de Ma'ayan Miriams Beker tentoonstelling in New York City plaats. Ik zond als bijdrage een drie-dimensionele 'Miriam beker' voor Pesach in. In dit werkstuk combineer ik een voorwerp van plexiglas met een glazen reageerbuis die water kan bevatten, en kalligrafie op papier: zegenspreuken over het drinken van het water, en teksten van Miriam uit Torah.

Workshops/lesgeven
 Ik geef les en workshops in Hebreeuwsekalligrafie; voor kleine groepen in 2003, 2006, Crescas (2007) en workshops zoals voor Limmoed (2008). Ook stond ik op de Internationale Kalligrafie Manifestatie in 2005 en 2008. Voor individuele les of om lessen te organiseren kan men een afspraak maken. Ook horen lezingen over my werk en/of Hebreeuwse kalligrafie tot de mogelijkheden. Voor meer informatie stuur een email naaar: kalden@xs4all.nl.


Cynthia Garinther uit Montreal,Quebec, Canada heeft een Calligraphy Compilation Webpage met meer dan 600 sites verzameld. Zie: http://www.cynscribe.com


 

Alle onderstaande werken tonen originelen in kleur; gemaakt met pen, inkt en pastelpotloden op zuurvrij lompenpapier van hoge kwaliteit.


Druiven, 1984.


De Hebreeuwse letter Dalet

 


De Hebreeuwse letter shin


Zegenspreuk voor een meisje; Mi sheberach


Ketoebah, huwelijkscontract (deze afbeelding is sterk verkleind)


 

Matze (Ma Nisjtanah)

 

Alle werken zijn Copyright - Brenda Kaldenbach-Holtz.

Een bericht sturen? e-mail: kalden@xs4all.nl

Voor andere werken klik Ketubot (huwelijks-certificaten) en Lifecycles (werken die hoogtepunten in het leven markeren).


Last update February 27, 2008.

Spellingsvarianten - dit lijstje dient alleen om de internet zoekmachines een tweede kans te geven!

Bar-Mitswah wordt ook gespeld als Bar-Mitsvah

Bat-Mitswah wordt ook gespeld als Bat-Mitsvah

Bas-Mitswah wordt ook gespeld als Bas-Mitsvah

Meervoudsvormen: B'nei Mitswa (dus niet: Bar-Mitswot of Bar-Mitsvot)

Meervoudsvormen: B'not Mitswa (dus niet: Bat-Mitsvot of Bas-Mitswot of Bas-Mitsvot)

Ketoebah wordt ook wel gespeld als kethoebàh

De meervoudsvorm ketoebot wordt ook gespeld als kethoebot.