Gouden regel: Doe aan anderen zoals u wilt dat anderen u aandoen.

 

Golden Rule "Do onto to others as you would have them do onto you."

Op de Pedagogische Akademie (Bergen, NH 1975) sprak een docent van het "Categorisch Imperatief" Hij hield van dure woorden. Daar ben ik intussen van genezen.

Vindplaatsen in de wereldreligies:

Judaism, Talmud, Sjabbat 31a. Wat u tegenstaat, doe dat uw medemens niet aan. Dat is de hele wet; de rest is commentaar.

Christianity, Mattheus 7:12. Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. http://www.blueletterbible.org/tsk_b/Mat/7/12.html

Islam. Soennah. Je bent niet gelovig, tot je voor je broeder verlangt wat je voor jezelf verlangt.

Brahmanisme, Mahabaratha, 5, 1517. Dit is uw hoogste plicht: Doe een ander niet aan wat u pijn zou doen, als het u werd aangedaan.

Buddhisme, Oedana-Vaga 5, 8. doe anderen geen pijn op een manier die je zeld pijnlijk zou vinden.

Confucianisme, Analecta 15, 23. Dit is het toppunt van liefhebbende vriendelijkheid: Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat zij jou aandoen.

Taoism, T'ai Sjang Kan Jing P'ien. Beschouw de winst van je buurman als je eigen winst en zijn verlies als je eigen verlies.

Zoroastrianisme. Dadistan-i-dinik 64.5. Hij alleen is goed die zich ervan weerhoudt een ander wezen aan te doen wat niet goed is voor hemzelf.

Filosofie, Kant: Kategorisch imperatief. Categorical imperative.

 

uit:

Dr Edith R. Stauffer, Over liefde en vergeving. Servire, Katwijk aan Zee, 1994 (2e druk), p. 82.