Vrouwenkleding: hemd, rok. mantel, etc

 

Inde groote zael, Kamer I, vinden we:

 

Een witte satijne rock [vrouwen-rok]; Een dito geele; Een wit zatijn lyffje; Een geele zatyne mantel met witte bonte kanten; Een oude groene mantel met een witte bonte kant; Een asgraeuwe tripe [trijp] mantel van juffr. Vermeer; Een swarte Turxe [toers] mantel; Een swarte laken tabbert [vrouwen-japon]; Een swarte lakenrock [onderrok behorende bij vrouwen-japon]

Twee vrouwe hemden.

Dit kan deels een inventaris zijn uit 1623, van goederen die in 1623 "overgingen" van Reynier Jansz (Vermeer's vader), aan Balthasar Gerrits (de vader van Digna Baltens, Vermeer's moeder).

Noot : Deze voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

Afbeelding(en) uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 508 en 294. Klik hier voor uitleg over het Wasbord rechtsonder.

 

 

 

 

Lit: Jan Baptist Bedaux en Rudi Ekkart, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700. Ludion Gent/Amsterdam. Tent. cat. Frans Halsmuseum, Haarlem 2000 en Koninklijk Museum van Schone Kunsten, Antwerpen 2001.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.