IJzeren spit

 

'Een yser spith met sijn toebehooren; een houte spith', Int agter keukentgen. Kamer J.

Het ijzeren spit werd gebruikt voor het braden van vers geslacht vlees, met name pluimvee. Vers vlees was duurder dan gerookt vlees of ingezouten vlees. Stond dit spit achteraan in huis vanwege de rookontwikkeling?

 

Kookkunst: Marleen Willebrands, De verstandige Kok, De rijke keuken van de Gouden Eeuw, Publisher: Pereboom, Bussum, 2006.

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

Afbeelding(en) uit Jet Pijzel-Dommisse,Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 270.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.