Schoorsteenval, zichtbaar op de Liefdesbrief.

'Vallitie' of valletje. Inde groote zael, Kamer I en Inde koockeucken. Kamer D. Horizontaal langwerpig "valletje" doek boven aan de schoorsteenopening die vanaf de schoorsteenmantel 10 a 20 cm. omlaag hangt. Het houdt wellicht wat van de rook tegen die anders richting kamer zou gaan. Rabat volgens het Woordenboek WNT. "omgeslagen gedeelte van een kleed" ; "a) sierlijk bewerkte strook, meestal van franje voorzien of geplooid 'valletje' langs de hemel van een ledikant of den bovenkant van een bedsteeopening" ; "b) langs den bovenkant van een gordijn in het algemeen" WNT deel VII,111, kol. 113. Van Dale woordenboek Nederlands-Engels, 1986: "pelmet, valance, rabat". Niet te verwarren met schoorsteenkleed.

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel. Mondelinge informatie Zantkuijl, 2001: Hij heeft in diverse inventarissen hoog geprijsde schouwvalletjes gevonden.

Afbeeldingen uit Jet Pijzel-Dommisse, Het Hollandse pronkpoppenhuis, Interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw, Waanders, Zwolle; Rijksmuseum, Amsterdam, 2000, afb. 37.

Research copyright door Kaldenbach. Email kalden@xs4all.nl Terug naar Welkom pagina: klik Welkom. Dank aan de web-wizard ir. Allan Kuiper voor zijn prachtige navigator.

Gelanceerd december 2002.