Maria

Een schildery uitbeeldende de moeder Christi in een eyke lyst , in de grote zaal. kamer I.

De verering van Maria behoorde tot het Rooms-Katholieke geloofsgoed. In het overwegend protestante Noord-Nederland werd in de 17de eeuw Maria daarom niet vaak tot onderwerp gekozen. In het Rijksmuseum is dan ook geen Maria / Madonna schilderij aanwezig.

In het Rijksprentenkabinet vond ik echter wel deze gravure: 'Maria tronend op de maan gezeten', 1607, 253x190 mm. Gravure door I. Matham sculps, naar Abraham Bloemaert fec. Rijksmuseum inventarisnummer OB:27064. Literatuur: B 69, H 111, R 103.

De hier getoonde Madonna is wellicht Italiaans, en is gedateerd omstreeks 1600. Copyright Browning Library.

Noot: Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van de naam van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.