Hoedenrand van lood

[afbeelding ontbreekt]  

'Een lode hoede rand', Inde groote zael, Kamer I. Volgens Marieke de Winkel werden hoeden soms verzwaard met een loden plaatje, de hoedenrand. Ze kent geen bestaande voorbeelden maar in een bericht aan mij (van 2002) noemt ze het woordenboek uit 1690, de Dictionnaire door Antoine Furetiere: "Rond de plomb: c'est une grande plaque de plomb qui a la figure d'un chapeau sans forme, de laquelle on se sert pour tenir un chapeau en estat." [Loden gebogen vorm, dit is een grote plak van lood die de vormheeft van een vormeloze hoed, en die men op doet om de hoed stevig op te houden.]

Mw. Bianca du Mortier van de staf van het Rijksmuseum boog zich ook over dit probleem maar kon geen informatie of beeldmateriaal verstrekken.

Noot : Dit voorwerp is als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke de Winkel.

 

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.