Harnas, helm, piek

'Een yser harnis met de stormhoet; een pieck', In de groote zael, Kamer I. Deze voorwerpen geven aan dat Vermeer lid was van de schutterij.

Harnas, Kuras, bestaande uit schouderplaat, rog- en borstplaat. Daabnij een helm. Nederland, c. 1600-1700. Rijksmuseum, inventarisnummers NG-KOG-1134 (deel van 4), F5373-5 (neg. 1996), F5373-8 (neg. 1996).

Een piek (lans) Rijksmuseum, Foto F 1839-8 inventarisnummer NM 11787. Formaat onbekend.

Voor een discussie van Delft als een militaire stad: zie mijn tekst over Het Gezicht op Delft (welkom pagina).

Het onderwerp schutterij was onderwerp van een prachtige tentoonstelling in het Frans Hals museum, Haarlem: Schutterij, Kracht en Zenuwen van de stad.

Rechts een tekening van een soldaat, mogelijk door Job Berckheyde. Coll. C. Hofstede de Groot, nu in Groninger museum, Groningen.

 

Noot : Deze voorwerpen zijn als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

Literatuur: Donald Haks, The household of Johannes Vermeer' in Dutch society in the age of Vermeer, Donald Haks and Marie Christine van der Sman (red.) , The Hague Historical Museum and Waanders, Zwolle, p. 103.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.