Stilleven met vruchten

 

'Een freutschilderytje' in het Voorhuis, kamer A.

Als voorbeeld van een gelijksoortig voorwerp wordt hier getoond: Balthasar van der Ast (1593/4-1657), Stilleven met vruchten en bloemen, Mauritshuis.

Zie ook in het gele menu Artists & Patrons - de kunstenaars Van der Ast, Van Aelst of Van den Berch.

Vermeer bezat ook een Pompoen-schilderij.

Noot. Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van de naam van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.