Aanbidding van Christus door de drie koningen / drie wijzen uit het oosten

 

'Nog een schildery vande drye koningen' in de Grote zaal, kamer I.

Als voorbeeld van een gelijksoortig voorwerp wordt hier een schilderij uit de Utrechtse school getoond: Hendrick Ter Brugghen, Aanbidding door Driekoningen, 1619. De scene toont het aanbieden van mirre en andere voorwerpen door de koning / wijze Melchior (Azie), de jonge Caspar (Europa) en de zwarte Bathasar (Afrika). Zie voor het bijbelverhaal het Nieuwe Testament, Mattheus 2:1-12 en voor meer beeldmateriaal: iconclass 73 B 5. Dit schilderij door H. Ter Brugghen:

Noot: Foto inventarisnummer SK-A-4188, Copyright stichting Rijksmuseum, Amsterdam. Het Rijksmusem heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van dit project Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer. De auteur mocht er een keuze maken uit het omvangrijke foto-archief. Het daar gekozen fotomateriaal is vervolgens door het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.

Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van de naam van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Mijn toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Termen zijn opgezocht in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel. Textieltermen zijn in 2001 welwillend toegelicht door kunsthistorica Marieke te Winkel.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.