Landschap met boerenschuur

 

"Een schildery uitbeeldende een boere schuyr", in groote zael.

Zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderijen die een boerenschuur tonen zijn dun gezaaid.

De hier getoonde gravure toont een Boerenschuur (detail) op de grote gravure met een landschap met faun en onder boom slapende meisjes, door I. Matham (sculps = graveur) en Abraham Bloemaert (fec = ontwerper) Rijksmuseum / Rijksprentenkabinet inventaris-nummer A 14974. Literatuur: B 75, H 69", R 84.

Noot: Foto Copyright Rijksmuseum stichting, Amsterdam. Het Rijksmusem heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van dit project Digitaal Woonhuis Johannes Vermeer. De auteur maakte er een keuze uit het omvangrijke foto-archief. Het daar gekozen fotomateriaal is vervolgens door het Rijksmuseum beschikbaar gesteld.

Een gelijksoortig voorwerp werd als onderdeel van de Vermeer-inventaris op 29 februari 1676 in Delft opgeschreven door de klerk van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Op dat moment woonde zijn vrouw Catherina daar nog met 11 kinderen en haar moeder, Maria Thins.

De transcriptie van de naam van dit voorwerp is gebaseerd op de publicatie van het volledige document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103.

 

This page forms part of a large encyclopedic site on Vermeer and Delft. Research by Drs. Kees Kaldenbach (email). A full presentation is on view at johannesvermeer.info.

Launched December, 2002; Last update March 2, 2017.

Back to the Welcome page: click Welcome.