24 november 1885 - maart 1886. Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 224 (voorheen nummer 194) zie 1), kosthuis van verfkoopman Brandel. De Academie van Beeldende Kunsten 2) is gevestigd op de Blindestraat, hoek Mutsaertstraat. De tekenclubs waar Vincent aan meedeed waren mogelijk gevestigd in een pand aan de Teyndersstraat en in het huis Winckler aan de Grote Markt. Vlak bij is het kasteel Het Steen 3).

Detail van de "Plan Instanté", een vogelvlucht-kaart, 1885, Gemeente-archief, Antwerpen. Overgenomen uit "Pelgrimstocht door het Leven, Reizen in de voetsporen van Vincent van Gogh", door Kees Kaldenbach en Michel Didier, Amsterdam 1990.